1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

All

Polipy wcwnątrzmaciczne

Czasami chore skarżą się na bóle. Wszystkie te objawy są jednak niezbyt charakterystyczne.

Rozpoznanie polipa śluzowego macicy nie nastręcza mimo to trudności, gdyż można go wyczuć palcem przy badaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zobaczyć we wzierniku. Bardzo często zdarza się jednak – zwłaszcza po miesiączce- żc polipy znikają czasowo w jamie macicy.

Polipy wcwnątrzmaciczne dadzą się stwierdzić tylko za pomocą łyżeczki albo przez wymacanie palcem po rozszerzeniu szyjki macicznej.

W rozpoznaniu różnicowym trzeba wziąć pod uwagę mięśniaka podśluzowego macicy, gruczolaka macicy, polipa łożyskowego, mięsaka, raka i nabłoniaka złośliwego macicy.

LABETALOL CZĘŚĆ 2

Labetalol podawany dożylnie u psów działał przeciwarytmicznie, znosząc niemiarowości adrenalitnowe i ouabainowe [302], Jego właściwości błonowe występują wówczas, gdy podaje się dawki większe niż te, które blokują receptory a i fł-adrenergiczne. Właściwości te wyrażają się ujemnym działaniem ino- i chronotropowym, wzrostem efektywności okresu refrakcji mięśnia sercowego oraz działaniem znieczulającym miejscowo [153, 302], Pomimo, że labetalol nie jest kardiowybiórczym LBA, jednak jego kurczący wpływ na receptory p2 w oskrzelach jest 11 razy słabszy,

ROZMIESZCZENIE I GROMADZENIE AMIN KATECHONOWYCH – DALSZY OPIS

W obwodowych neuronach adrenorgicznych aminy katecholowe są magazynowane wewnątrz organelli komórkowych zwanych pęcherzykami ziarnistymi. Pęcherzyki ziarniste o średnicy około 0,5 gm są wytwarzane w ciele komórkowym, a następnie przenoszone ,,w dół” do dystainej części neuronu, gdzie grupują się w pakietach po ok. 1000 sztuk. Powstają w ten sposób „żylakowate” zgrubienia, które prawdopodobnie odpowiadają synaptycznym rejonom zakończeń nerwów współczulnych. Pęcherzyki ziarniste otoczone są błoną wyposażoną w układy enzymatyczne, umożliwiające czynne przenoszenie amin katecholowych w obu kierunkach.

Co może się stać powodem miejscowego zapalenia?

Zbyt gorąca woda, nawet bez domieszek środków chemicznych, niekorzystnie wpływa na błonę śluzową, powodując jej silne przekrwienie, powierzchowne oparzenia i uszkodzenia nabłonka, co może stać się powodem miejscowego zapalenia. Stosowanie przepłukiwań pochwy jako codziennego środka toaletowego bez koniecznych ostrożności (aseptyka) prowadzi również – wcześniej lub później – do zawleczenia do pochwy grzybków lub pąsożytów, które stają się powodem upławów. Być może pewne przypadki niepłodności mogą być spowodowane również stałymi przepłukiwaniami pochwy przed udaniem się do łóżka. W każdym razie przepłukiwanie pochwy wkrótce po stosunku płciowym uważane jest od dawna za jeden ze sposobów uchronienia się przed ciążą.

Każda kobieta powinna mieć na uwadze, że uplawy, które są najczęstszym wskazaniem do przepłukiwań pochwy, nie zawsze są objawem chorobowym.

Działanie niepożądane propionianu testosteronu

W przypadkach poprzekwńtaniowego zaniku kości można stosować preparaty o słabszym działaniu androgenowym, a siłnym działaniu anabolicznym, bez połączeń z estrogenami. Leki te zachowują działanie anaboliczne, są pochodnymi 19-nortestosteronu i zalicza się do nich metana- bol, Durabolin i Nerobolin (tab. 17).

CHOROBY SERCA I UKŁADU NACZYNIOWEGO CZĘŚĆ 2

Zachowanie się obwodowego układu naczyniowego już w warunkach fizjologicznych ulega u kobiet pewnym wahaniom. Odnosi się to do jednostek wątłych,

– 0słabej budowie ciała, które wykazywać mogą zwężenie aorty oraz niedorozwój układu obwodowego. Zwłaszcza wąskość tętnic obwodowych jest zjawiskiem częściej spotykanym u kobiet niż u mężczyzn. Tym się tłumaczą skargi na „zimne“ ręce

– 1nogi, na dreszcze, niską ciepłotę ciała itp. Kobiety takie wyglądają blado, chociaż nie cierpią na prawdziwą anemię.

Ciśnienie krwi u młodych kobiet jest na ogół niższe niż u mężczyzn, podnosi się jednak już po trzydziestce i wtedy – zwłaszcza w okresie przekwitania – przewyższa zazwyczaj ciśnienie krwi u mężczyzn w tym samym wieku.

Pobudzające działanie preparatów lutropiny na zstępowanie jąder

Późniejsze badania zależności między kinetyką spermatogenezy a stężeniami gonadotropin w surowicy nie daiy w pełni jasnych wyników. Powstał pogląd, że im mniejsze stężenie folitropiny w surowicy, tym lepsza spermatogeneza u mężczyzn [13, 17], Wartości stężeń lutropiny miały nie wykazywać związku z czynnością kanalika jądra. Wnioski te byłyby bardziej kompletne, gdyby w materiale klinicznym uwzględniono zdrowych mężczyzn lub co najmniej mężczyzn ze stężeniami gonadotropin w granicach normy.

BETAKSOLOL – DALSZY OPIS

Dożylne podanie betaksololu zdrowym ochotnikom w dawce 150 mg/kg masy ciała przez 7 dni w podobny sposób wpływało na częstotliwość akcji serca oraz ciśnienie krwi, jak podanie doustne [109], Nie ulegały zmianom badane parametry wydolności układu oddechowego. Nie stwierdzono żadnych odchyleń w badaniu fizykalnym chorych, w próbach laboratoryjnych, hematologicznych i biochemicznych.

ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ I M1ĘŚNIÓWK1 TRZONU MAGICY

Zapalenia błony śluzowej i mięśniówki trzonu macicy są wywołane przez te same czynniki co i nieżyty części pochwowej. Zakażenie dwoinkami Neissera i w tym przypadku odgrywa główną rolę.

NOWOTWORY POCHWY

Włókniaki i mięśniaki rzadko występują w pochwie w każdym razie są one zjawiskiem o wiele rzadszym niż jej torbiele. Włókniaki powstają z tkanki łącznej podśluzowej, mięśniaki zaś z leżącej pod nią warstwy mięśniowej. Nie zawsze jednak da się określić, co jest punktem wyjścia tych nowotworów, gdyż spośród guzów opisanych jako mięśniaki lub włókniaki pochwy zdarzają się nowotwory tego typu wychodzące z mięśniowej lub łącznej tkanki cewki moczowej, pęcherza moczowego, przegrody pochwowo-odbytniczej i prostnicy.