1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna pomaga lekarzowi przede wszystkim w działalności leczniczej. Do obowiązków jej należy:

– a) opieka nad poradnią i jej wyposażeniem, włączając, w to obsługę sprzętu diagnostycznego i leczniczego,

– b) przygotowanie chorego do zabiegu oraz czynne asystowanie podczas zabiegu,

– c) przygotowanie materiałów, mas wyciskowych, narzędzi i leków do zabiegu,

– d) stosowanie i przestrzeganie zasad czystości, odkażania i wyjaławiania oraz konserwacji sprzętu i narzędzi,

– e) umiejętność współdziałania z lekarzem w udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach,

– f) wykonywanie określonych czynności administracyjnych związanych z działalnością poradni (np. pomoc w prowadzeniu dokumentacji, zaopatrzenia itp.).

W wielu przypadkach funkcje asystentki spełniają jeszcze tzw. pomoce dentystyczne wykwalifikowane (po odpowiednim egzaminie) i niewykwalifikowane.

Technik dentystyczny współpracuje z lekarzem stomatologiem przede wszystkim w zakresie rehabilitacji narządu żucia, wykonując na jego zlecenie protezy zębowe stałe i ruchome, aparaty ortodontyczne, szyny a także protezy odbudowujące braki tkanek miękkich i twardych w obrębie narządu żucia i twarzoczaszki.

Pojęcie pracy zespołowej w stomatologii jest pierwszym warunkiem skuteczności działania i racjonalnego wykorzystania zarówno lekarza stomatologa, jak poszczególnych przedstawicieli średniego personelu. Nie w każdym jednak przypadku należy dosłownie rozumieć, że musi to być pełny zespół. Każdy lekarz stomatolog powinien pracować z asystentką, a nawet dwiema, ale higienistka czy technik (często w oddalonej pracowni stomatologicznej) mogą współpracować jednocześnie z kilkoma le-karzami.

– a) mimo podkreślonej specjalizacji poszczególnych członków zespołu za całość zadań jest odpowiedzialny kierownik zespołu — lekarz stomatolog,

– b) członkowie zespołu współpracują czynnie z lekarzem stomatologiem (obustronne strzałki na ryc. 153). Przykładem czynnej współpracy jest np. tzw. praca na cztery ręce asystentki z lekarzem oraz wzajemne kon aniu działalności profilaktycznej z higienistką, czy et poszczególnych rozwiązań (uzupełnień) protetycz- Aby więc umieć pokierować pracą całego zespołu, lekarz stomatolog musi znać dokładnie obowiązlki i zasady pracy poszczególnych członków zespołu.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Nasieniowód i pęcherzyki nasienne

Od najądrza nasieniowód przechodzi w powrózku nasiennym przez kanał pachwinowy do miednicy małej, przylega do pęcherza moczowego, a w dalszej części rozszerza się wrzecionowato tworząc...

Zamknij