1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

BADANIA IMMUNOFLUORESCENCYJNE

W niektórych przypadkach w badaniach immunofluorescencyjnych stwierdzono w surowicy chorych oraz w zmianach skórnych obecność kompleksów immunologicznych [10].

Badania laboratoryjne. W wyniku badań stwierdza się przeważnie podwyższony odczyn opadania krwinek, leukocytozę, a niekiedy także wysokie miano antystreptolizyn. W celu wykrycia alergii na antygeny bakteryjne lub lekowe wskazane jest wykonanie prób śródskórnych ze strep- tolizyną O, które w części przypadków dają wyniki dodatnie testu transformacji blastycznej limfocytów ze streptolizyną O i alergenami lekowymi oraz testu degranulacji bazofili.

We wszystkich przypadkach konieczne jest dokładne badanie w kierunku istnienia ewentualnych ognisk zakaźnych. Leczenie. Jeżeli istnieje możliwość, to należy przede wszystkim usunąć przyczynę choroby, a więc przeprowadzić leczenie choroby podstawowej, usunąć ogniska zakaźne, unikać niektórych leków i nasłonecz- nienia. Poza tym stosuje się leki odczulające i przeciwzapalne, a więc preparaty wapniowe w tabletkach lub wstrzyknięciach, witaminy C i P, leki przeciwhistaminowe, jak fenazolina, klemastyna (Tavegyl) i cyprc- heptadyna (Peritol), w większości przypadków wskazane jest także podawanie antybiotyków zgodnie z wynikami posiewu i antybiogramu, po uprzednim dokładnym wyłączeniu alergii na te antybiotyki. U osób z ciężkim przebiegiem klinicznym stosuje się kortykosteroidy doustnie i domięśniowo.

Miejscowo, w zależności od nasilenia zmian, wskazane jest stosowanie maści obojętnych oraz okładów z rumianku, 3% roztworu kwasu bornego lub pędzlowanie środkami odkażającymi, jak 1% roztworem fioletu krystalicznego lub zieleni brylantowej. Jeśli zmiany dotyczą także błon śluzowych, to konieczne jest częste płukanie jamy ustnej płynami ściągającymi i odkażającymi.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Nefrotokstczne działanie metoksyfluranu

Czynnikami sprzyjającymi nefrotoksycznemu działaniu metoksyfluranu są: duża dawka, długi czas znieczulenia ogólnego, uprzednie stosowanie barbituranów oraz nefropatia bez względu na jej przyczynę.

Zamknij