, program dla stomatologii
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Badanie bakteriologiczne

O wiele większe znaczenie rozpoznawcze ma natomiast stwierdzenie większej ilości leukocytów w wydzielinie pochwy. Dowodzi to bowiem istnienia jakichś spraw zapalnych w śluzówce pochwy lub macicy.

Należy podkreślić, że nie stwierdza się właściwie żadnej ściśle określonej zależności flory bakteryjnej pochwy od procesów znamiennych dla cyklu miesięcznego, , chociaż większość spostrzeżeń przemawia za największą czystością wydzieliny pochwowej bezpośrednio przed miesiączką.

– s)Oznaczenie stężenia jonów wodorowych w wydzielinie pochwy. Metoda ta ma pewne znaczenie, gdy chodzi o zbadanie warunków, w jakich rozwija się flora bakteryjna w pochwie, co nie jest rzeczą obojętną dla patogenezy upławów. Kwaśność pochwy oznacza się albo po pobraniu wydzieliny pochwowej srebrną łyżeczką, rozpuszczeniu jej w wodzie przekroplonej i przesączeniu metodą indykatorową lub elektromagnetyczną (Zwoliński i Truszkowski), albo też po wypłukaniu pochwy w odkażonym wzierniku szklanym 20 ml roztworu fizjologicznego soli, unikając obmycia szyjki macicznej – i następowym określeniu jonów wodorowych za pomocą odpowiedniego kolorymetru.

Oznaczenie kwaśności pochwy tymi metodami nie ma dziś w praktyce większego znaczenia, gdyż o wiele lepsze wyniki, gdy chodzi o stwierdzenie rozmaitych typów flory pochwowej, daje hodowanie szczepów pobranych z pochwy bakteryj na rozmaitych pożywkach. Przygotowanie rozmazów wydzieliny pochwowej i barwienie ich w celu wykazania obecności pewnych drobnoustrojów nie zawsze daje pewne wyniki, gdyż niewykrycie pewnych bakteryj pod mikroskopem nie dowodzi braku ich w pochwie.

– t)Badanie krwi odgrywa w ginekologii dużą rolę, poucza bowiem z jednej strony o warunkach, w jakich ma odbywać się leczenie – często operacyjne – z drugiej, stanowiąc wskaźnik na przyszłość, umożliwia kontrolę ogólnego stanu chorej.

Badanie krwi według Sckillinga, obliczanie szybkości opadania krwinek czerwonych, ilości krwinek białych i czerwonych oraz oznaczanie wskaźnika hemoglobiny daje w najrozmaitszych schorzeniach ginekologicznych cenne wskazówki rozpoznawcze, jakkolwiek o celowym zużytkowaniu wyników uzyskanych tą metodą bez uprzedniego badania przedmiotowego pomyśleć się nie da. Najczęstszym wskazaniem do badania krwi są trudności w rozpoznaniu różniczkowym między ciążą pozamaciczną i sprawami zapalnymi kobiecych narządów rodnych.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Przyrządy Le Vaugana i Napiera

Jeśli jednakże z jakichkolwiek powodów (np. podeszłego wieku chorej, niechęci jej do operacji itd.) leczenie operacyjne jest niemożliwe, można zastosować sztuczną podporę dla krążków, poza...

Zamknij