, rury do kominów
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Badanie bakteriologiczne

O wiele większe znaczenie rozpoznawcze ma natomiast stwierdzenie większej ilości leukocytów w wydzielinie pochwy. Dowodzi to bowiem istnienia jakichś spraw zapalnych w śluzówce pochwy lub macicy.

Należy podkreślić, że nie stwierdza się właściwie żadnej ściśle określonej zależności flory bakteryjnej pochwy od procesów znamiennych dla cyklu miesięcznego, , chociaż większość spostrzeżeń przemawia za największą czystością wydzieliny pochwowej bezpośrednio przed miesiączką.

– s)Oznaczenie stężenia jonów wodorowych w wydzielinie pochwy. Metoda ta ma pewne znaczenie, gdy chodzi o zbadanie warunków, w jakich rozwija się flora bakteryjna w pochwie, co nie jest rzeczą obojętną dla patogenezy upławów. Kwaśność pochwy oznacza się albo po pobraniu wydzieliny pochwowej srebrną łyżeczką, rozpuszczeniu jej w wodzie przekroplonej i przesączeniu metodą indykatorową lub elektromagnetyczną (Zwoliński i Truszkowski), albo też po wypłukaniu pochwy w odkażonym wzierniku szklanym 20 ml roztworu fizjologicznego soli, unikając obmycia szyjki macicznej – i następowym określeniu jonów wodorowych za pomocą odpowiedniego kolorymetru.

Oznaczenie kwaśności pochwy tymi metodami nie ma dziś w praktyce większego znaczenia, gdyż o wiele lepsze wyniki, gdy chodzi o stwierdzenie rozmaitych typów flory pochwowej, daje hodowanie szczepów pobranych z pochwy bakteryj na rozmaitych pożywkach. Przygotowanie rozmazów wydzieliny pochwowej i barwienie ich w celu wykazania obecności pewnych drobnoustrojów nie zawsze daje pewne wyniki, gdyż niewykrycie pewnych bakteryj pod mikroskopem nie dowodzi braku ich w pochwie.

– t)Badanie krwi odgrywa w ginekologii dużą rolę, poucza bowiem z jednej strony o warunkach, w jakich ma odbywać się leczenie – często operacyjne – z drugiej, stanowiąc wskaźnik na przyszłość, umożliwia kontrolę ogólnego stanu chorej.

Badanie krwi według Sckillinga, obliczanie szybkości opadania krwinek czerwonych, ilości krwinek białych i czerwonych oraz oznaczanie wskaźnika hemoglobiny daje w najrozmaitszych schorzeniach ginekologicznych cenne wskazówki rozpoznawcze, jakkolwiek o celowym zużytkowaniu wyników uzyskanych tą metodą bez uprzedniego badania przedmiotowego pomyśleć się nie da. Najczęstszym wskazaniem do badania krwi są trudności w rozpoznaniu różniczkowym między ciążą pozamaciczną i sprawami zapalnymi kobiecych narządów rodnych.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Siła działania penicyliny jest wielka

Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że...

Zamknij