, koksy
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

BETAKSOLOL – DALSZY OPIS

Dożylne podanie betaksololu zdrowym ochotnikom w dawce 150 mg/kg masy ciała przez 7 dni w podobny sposób wpływało na częstotliwość akcji serca oraz ciśnienie krwi, jak podanie doustne [109], Nie ulegały zmianom badane parametry wydolności układu oddechowego. Nie stwierdzono żadnych odchyleń w badaniu fizykalnym chorych, w próbach laboratoryjnych, hematologicznych i biochemicznych.

Badania farmakokinetyczne przeprowadzone u zdrowych ochotników po podaniu betaksololu w dawce 10 – 60 mg/dobę wykazały znaczną korelację pomiędzy podaną dawką a uzyskanym stężeniem we krwi, co świadczy o wydatnej absorpcji leku i małym pierwszym pasażu wątrobowym. Możliwość sterowania odpowiednio dobraną dawką dia uzyskania żądanego stężenia we krwi zapewnia bezpieczeństwo terapii i brak objawów niepożądanych wynikających ze zbyt dużego stężenia leku we krwi. Beta- ksolol jest jedynym LBA, którego okres półtrwania wynosi 17,5±3,9 h [108], zaś aktywność fł-adrenolityczna utrzymuje się 23 h od chwili podania 10 mg tego leku. Aktywność P-adrenolityczna zależna jest tylko od macierzystego związku, którego bardzo niewiele i w nie zmienionej postaci znaleziono w moczu [178], Dostępność biologiczna betaksololu wynosi 76,6 + 2,5% [106]. Stwierdzone właściwości farmakologiczne betaksololu stwarzają możliwość klinicznego podawania pojedynczych niedużych dawek leku, któie zapewniają długotrwałe działanie terapeutyczne bez objawów niepożądanych i bez niebezpieczeństwa nagiego odstawienia leku.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych - przebicia ściany macicy mogą się...

Zamknij