, gdanskielektryk.pl
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Co zmusza go do eliminacji jednych zadań na korzyść innych?

Przyjmujemy tu, że przyczyną tego zjawiska jest działanie mechanizmu określonego jako mechanizm eliminacji motywów. Działa on na podstawie systemu postaw człowieka, rozumianych jako zespęł pozytywnych lub negatywnych odruchów emocjonalnych, dla których sygnałem są określone konkretne stany otoczenia, stany własnego organizmu, treści psychiczne lub skojarzenia. Chodzi tu – ujmując rzecz w skrócie – o to, że w toku życia człowieka, zaczynając od wczesnego dzieciństwa, niezależnie od bardziej lub mniej systematyzującej się wiedzy o święcie, wskutek różnorodnych doświadczeń, i to całkiem niezależnych od siebie, wytwarzają się i, zgodnie z zasadą schizokinezy Gant- ta3, utrzymują wysoki poziom stabilności warunkowe odruchy emocjonalne, z których istnienia człowiek w większości wypadków nie zdaje sobie sprawy, które często są z sobą sprzeczne, gdyż formują się nie tyl-

Chodzi tu o zjawisko, za którego pomocą usiłowano wyjaśnić paradoks polegający na tym, że gdy osobnik znajdzie się po raz drugi po dłuższym czasie w sytuacji zagrożenia, której uprzednio podołał, reaguje na nią wzmożonym pobudzeniem emocjonalnym, wykazując przy tym znaczne obniżenie efektywności, Gantt tłumaczy to tym, że w toku opanowywania trudnej sytuacji wykształcają się i utrwalają u osobnika określone odruchy instrumentalne i emocjonalne. Odruchy instrumentalne wygasają znacznie szybciej niż emocjonalne. Dlatego, gdy osobnik ponownie znajdzie się w trudnej sytuacji tego typu co poprzednio, uruchomiony zostaje komponent emocjonalny bez wsparcia instrumentalnego, co wzmaga emocje ujemne, jeszcze bardziej obniża sprawność i może stanowić punkt wyjścia do rozwoju zaburzeń neurotycznych. Warto wspomnieć, że w wielu wypadkach nerwic seksualnych zjawisko schizokinezy mogłoby stanowić cenne oparcie dla diagnozy, zwła- ko w różnych okolicznościach życiowych, ale w różnych fazach życia człowieka. Pozostają latami w stanie utajonym i dopiero określone sytuacje aktualizujące je mogą ujawnić ich sprzeczność.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE STEROIDÓW NA NERKI

Leczenie steroidami zwiększa wytwarzanie i wydalanie mocznika, kreatyniny oraz kwasu moczowego. Podwyższa się ciśnienie krwi, zmniejsza tolerancja glukozy i pojawiają się inne zaburzenia metaboliczne, Tak...

Zamknij