1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Członkowie TWK – rozwinięcie

Obrady merytoryczne toczyły się w sesjach plenarnych (22 referaty), sekcjach (153 referaty), grupach zainteresowań tak zwanych workshops (86 referatów) i sesjach plakatowych (79 referatów) – łącznie 340 wystąpień.

Nie sposób było, co jest zrozumiałe, panować nad całością treści Kongresu. Z tytułów referatów wynika, że objęły one aktualne służby na rzecz ludzi niepełnosprawnych, wyniki badań i plany co do rozwoju wszystkich aspektów życia ludzi niepełnosprawnych – tak w skali narodowej, regionalnej, jak i globalnej świata. Znamienne, że rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna stanowiły zaledwie cząstkę pośród bogactwa omawianych problemów.

Troska o ludzi niepełnosprawnych stała się częścią troski wszystkich rządów świata (nawet państw bardziej biednych) i wielu międzynarodowych organizacji. Wśród nich przoduje ONZ, realizując w latach 1983-1992 Światowy Program na rzecz ludzi niepełnosprawnych i Rehabilitation International, ogniskując wysiłki 86 państw, w tym Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Jeśli w ogóle można uogólniać, to wśród 340 podjętych tematów do'- minowały: poszukiwanie związków rehabilitacji z innymi służbami socjalnymi i współczesną techniką (np. komputerami), właściwości rehabilitacji w poszczególnych regionach świata, problematyka rodziny, problematyka upośledzenia umysłowego, perspektywy rozwoju rehabilitacji w skali globalnej i regionalnej.

Planowana konferencja TWK w Polsce (23-26 września 1990 r.) na temat kompleksowego systemu służb socjalnych i innych na rzecz ludzi niepełnosprawnych trafia na sprzyjający grunt z uwagi na próby cząstkowego podejmowania tego tematu przez inne organizacje – np. poszukiwanie związków rehabilitacji z ubezpieczeniami społecznymi.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Jak chorować dyplomatycznie?

Dyplomatycznie chorujemy, z przerwami, przez całe życie, tym częściej i dłużej, im więcej kłopotów sprawia nam nasz przewlekle zdrowy organizm, nigdy niezdolny we właściwym momencie...

Zamknij