1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Czym jest abnorma?

„Abnormą” w tym ujęciu staje się każde zachowanie sprzeczne z normami pedagogicznymi (moralnymi) ustalonymi w danym systemie wychowania. Pojęcie to z absolutnego stało się względnym. Nie wchodząc głębiej w problem „normy” i „abnormy” w życiu seksualnym, ograniczymy się do stwierdzenia, że i w tej podstawowo ważnej dla wychowania sprawie nie istnieje, jak dotąd, żadne bezsporne,' naukowo uzasadnione stanowisko.

Łatwiej jest ekspertom porozumieć się co do tego, czy w treści udzielanych uczniom informacji należy ogniskować się na zjawiskach „normy” czy też na perwersjach i zboczeniach. Opinia większości teoretyków wychowania seksualnego wyraźnie przechyla się ku stanowisku, iż w ramach udzielanych informacji o życiu seksualnym, głównie normalnym, należy również mówić i o perwersjach i zboczeniach, jednak inaczej niż dotąd. Należy informować o tych sprawach nie tyle erudycyjnie co raczej w sensie szerzenia zrozumienia, tolerancji, a także w sensie wskazywania granicy, po której przekroczeniu jakieś specyficzne zabarwienie skądinąd normalnego popędu płciowego (np. zabarwienie fetyszystyczne lub sadystyczne itd.) przechodzi w autonomiczną dewiację, zboczenie, np. w formie już niebezpiecznych dla społeczeństwa zachowań sadystycznych, połączonych z kryminalnymi czynami kaleczenia czy też zabijania partnera itd.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Choroby ginekologiczne i ciąża

Mimo słynnego powiedzenia Martiusa, że „z 10 kobiet, które zgłaszają się do ginekologa, 4 skarżą się na bóle krzyża, następne 4 potwierdzają je, gdy o...

Zamknij