, https://apartamenty-bryza.pl/apartamenty/jedno-pokojowe
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Dania

W odniesieniu do duńskiej pedagogiki seksualnej nie dysponujemy, niestety, wypowiedzią jednoznacznie formułującą pewne poglądy moralne, toteż spróbujemy je wydedukować z całokształtu przedstawionej w roku 1971 informacji o zasadach wychowania seksualnego w Danii, przedłożonej na kopenhaskim sympozjum .

– 11 Henri Hoffmeyer, Vibeke Jergenson, Sven A. Kvorning, Agnete Braestrup.

– 1. Seks jest wartością pozytywną. Dla pełnego wyzyskania jego szczęściodajnej roli należy poprzez wychowanie zwalczać „poczucie winy” (Hoffmeyer) oraz „wyzwalać od lęku”, które tradycyjnie nieraz towarzyszyły przeżyciom seksualnym ludzi.

– 2. Bezspornym obowiązkiem moralnym jest postępowanie z poczu- f ciem odpowiedzialności dotyczy to przede wszystkim stosowania antykoncepcji w celu niepowoływania na świat nie chcianych dzieci (Hoffmeyer, Braestrup, Jargenson).

– 3. Na potępienie moralne zasługuje przerywanie ciąży jako wynik lekceważenia obowiązku stosowania środków zapobiegających ciąży (Hoffmeyer, Kvorning),

– 4. W szczegółowych kwestiach etyki seksualnej należy pozostawiać młodzieży prawo do niezależnego formułowania ocen i norm moralnych (Hoffmeyer, Braestrup).

– 5. Nauczyciel nie powinien narzucać uczniom swoich poglądów moralnych na sprawy płci jedyną normą, jaką wolno mu propagować jest ogólnie sformułowana norma „odpowiedzialności” (zawężona w praktyce do antykoncepcji) oraz „rozwagi” w kształtowaniu własnego życia seksualnego.

– 6. Moralnym uzasadnieniem swobody w produkcji i kolportażu pornografii (dla osób w wieku od lat 16) jest teza: iż „po osiągnięciu pewnego wieku ludzie mają prawo do swobody wyboru tego, co chcą mieć, oglądać lub robić” (Kvorning).

Zaznaczmy od razu, iż względna szczupłość przedstawionych tutaj tez moralnych duńskiej pedagogiki seksualnej wynika zapewne z tego, że wybraliśmy tylko te tezy, które bezspornie dały się odczytać w 4 referatach wygłoszonych na wspomnianym sympozjum. Ogólną wytyczną wychowania seksualnego w Danii jest, iż „informacje z zakresu życia płciowego powinny być zawsze łączone z wartościami etycznymi” (Hoffmeyer), tylko że zabrakło szerszej informacji na temat owych wartości, zwłaszcza wobec urzędowego zakazu formułowania własnych ocen moralnych przez wychowawcę, jako że „kształtowaniem postaw moralnych w zakresie życia płciowego powinni zajmować się rodzice, a nie szkoła” (Hoffmeyer). Stąd też przyjmując do wiadomości samokrytykę Duńczyków, iż „w przeszłości filozofia wychowania seksualnego w ich kraju była nazbyt mechanistyczna i zracjonalizowana” (Hoffmeyer), nie posiadamy dokładnej informacji o tym, jak wygląda pełniejsza wersja nowa, bardziej humanistyczna i mniej stechnicyzowana.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
BETAKSOLOL – DALSZY OPIS

Dożylne podanie betaksololu zdrowym ochotnikom w dawce 150 mg/kg masy ciała przez 7 dni w podobny sposób wpływało na częstotliwość akcji serca oraz ciśnienie krwi,...

Zamknij