1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Doświadczenie Weverowa

Pomieszczenie, które służyło Weverowi jako komora badań było w dużym stopniu chronione przed polami elektromagnetycznymi. Inne, niezabezpieczone w ten sposób pomieszczenie, wykorzystane było w celach kontrolnych. W zabezpieczonym pomieszczeniu można było sztucznie wytwarzać pole elektromagnetyczne. Osoby badane nie były informowane o celu badania. Badania trwały od trzech do czterech tygodni oraz dostarczyły bardzo interesujących wyników: pod wpływem pól elektromagnetycznych biorytmy były krótsze niż wtedy, gdy pola te nie oddziaływały. Początkowo prowadzono badania bez pól elektromagnetycznych (które wytwarzano dopiero później) – stwierdzono, że aktywność psychomotoryczna i periodyczaność wegetatywna przebiegały równolegle w stosunku do siebie. Po ponownym wyłączeniu pół elektromagnetycznych periodyka aktywności znowu uległa zwolnieniu. Zauważono przy tym bardzo ważne zjawisko: okresy aktywności psychomotorycznej (aktywności psychicznej) stały się niezwykle długie, podczas gdy funikcje wegetatywne (autonomiczne), takie jak wydzielanie elektrolitów, temperatura ciała i inne, utrzymywały (w przybliżeniu) swój poprzedni czas trwania. Zgodnie z tymi wynikami badań biorytm może utracić swoją stałą okresowość (następuje wewnętrzna desynchronizacja). To dodatkowe zjawisko skłoniło autora do postawienia nowych pytań. U niektórych osób badanych na przykład nastąpiła wyraźna desynchronizacja, to jest niezwykle wydłużyły się okresy aktywności psychomotorycznej (periodyka ich wynosiła od 30 do 40 godzin), natomiast periodyka równocześnie rejestrowanych funkcji wegetatywnych pozostała względnie krótka (wynosiła od 25 do 26 godzin). A więc pomiędzy obydwoma rytmami nie istniał żaden ścisły związek.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Jak chorować dyplomatycznie?

Dyplomatycznie chorujemy, z przerwami, przez całe życie, tym częściej i dłużej, im więcej kłopotów sprawia nam nasz przewlekle zdrowy organizm, nigdy niezdolny we właściwym momencie...

Zamknij