, reklamacja ccc
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Dur brzuszny

Wnosząc z licznych spostrzeżeń dur brzuszny wywołuje zaburzenia cyklu miesięcznego, a nawet zatrzymanie miesiączek, które wracają nieraz dopiero po upływie kilku miesięcy.

Błonica powoduje raczej zmiany miejscowe na sromie i w pochwie. Podobne zmiany spotykano niekiedy także i w przebiegu innych chorób zakaźnych (np. w ospie lub w płonicy). Zarówno jednak w ospie, jak płonicy lub też i odrze trafiają się również zapalenia śluzówki macicy, które wpływają na zwiększenie się krwawienia miesiączkowego.

W przebiegu cholery zmiany zapalne w ścianach pochwy_i śluzówki macicy trafiają się bardzo rzadko. Powstają one wskutek oddziaływania toksyn bakteryjnych na śluzówki, w których proces zapalny przybiera często (np. w macicy) charakter krwotoczny. Cykl miesięczny ulega często zaburzeniu, którego wyrazem są obfite miesiączki oraz nieregularne krwawienia. Zatrzymanie się miesiączek po przebyciu cholery na szereg miesięcy nie jest zjawiskiem rzadkim.

Zaburzenia cyklu miesięcznego, których wynikiem są obfite miesiączki i nieregularne krwawienia, utrzymujące się przez dłuższy czas po przebyciu choroby, trafiają się również podczas grypy. Niektórzy badacze utrzymują, że grypa wpływa także niekorzystnie na przewlekłe zmiany zapalne przydatków, przymacicza i omacicza powodując ich zaostrzenie.

W przebiegu krupowego zapalenia płuc spostrzegano czasami ropnie jajowodów i jajników, są to jednak raczej przypadki wyjątkowe.

Sprawy ropne umiejscowione w śliniankach (parotitis epidémica), w migdał- kach lub w uchu środkowym mogą w drodze przerzutów stać się przyczyną po- powiklań w obrębie narządów płciowych kobiety (salpingitis, oophoritis purulenta).

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Pęcherze bąblowca

Pęcherze bąblowca winny być podczas zabiegu operacyjnego usuwane bez ich rozrywania, gdyż zachodzi wówczas obawa zaszczepienia się pasożyta w otoczeniu pierwotnego miejsca schorzenia.

Zamknij