, www.justhealth.pl/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Działanie metoksyfluranu

Nasilenie opisanych zaburzeń może doprowadzić do zatrzymania czynności serca podczas zabiegu operacyjnego. Metoksyfluran wpływa na układ krążenia w sposób podobny do innych środków znieczulających ogólnie zawierających w swej cząsteczce chlor, brom lub fluor, a zatem stwierdza się spadek ciśnienia tętniczego krwi i zatokowy rzadkoskurcz. Towarzyszy im zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej serca.

Wyjątkowo pojawia się rytm węzłowy, rzadko występuje niemiaro- wość. Pojawia się ona natomiast wówczas, gdy wzmaga się napięcie układu współczulnego. Metoksyfluran, podobnie jak i pozostałe chlorowcopochodne środki znieczulające ogólnie, zwiększa wrażliwość mięśnia sercowego na aminy katecholowe. W porównaniu z halotanem powoduje mniejszą depresję układu krążenia i działa słabiej hipotensyjnie, rzadziej też obserwuje się rzadkoskurcz. Pod wpływem metoksyfluranu niemiaro- wości występują rzadziej niż przy użyciu halotanu, jednak obserwuje się nadpobudliwość węzła zatokowo-przedsionkowego, co usposabia do wystąpienia objawu „wędrowania rozrusznika1′ [7], Utrwalona jest obecnie opinia, że podczas znieczulenia ogólnego metoksyfluranem czynność zdrowego mięśnia sercowego nie jest wyraźnie uszkodzona [19].

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Postawy egzystencjalne i kulturowe

Postawy społeczne wyznaczają stosunek człowieka do społeczeństwa jako całości lub do poszczególnych grup ludzi wchodzących w jego skład. Postawy te wyznaczają zakres uspołecznienia człowieka. Można...

Zamknij