, domki nad soliną wynajem
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Działanie rozkurczowe LBA

Powstaje pytanie, w jakim stopniu faza rozkurczowego działania LBA obserwowana po ich dotętniczym wstrzyknięciu może mieć znaczenie dla leczniczego zastosowania LBA w chorobie nadciśnieniowej?

Działanie rozkurczowe LBA na naczynia -nie występuje po ich dożylnym wstrzyknięciu nie uśpionym psom. U psów i szczurów z doświadczalnym nadciśnieniem propranolol i sotalol wywierają słabe działanie hipotensyj- ne i to jedynie po zastosowaniu dużych dawek leków [303]. Małe dawki LBA wstrzyknięte dożylnie wywołują wzrost oporów naczyniowych i wzrost ciśnienia krwi u zwierząt [405, 831] i ludzi [811], prawdopodobnie częściowo wskutek uwalniania endogennych amin katecholowych z nadnerczy [831], Jak wiadomo działanie hipotensyjne LBA w chorobie nadciśnieniowej pojawia się dopiero po dłuższym okresie stosowania leków. Stąd też krótkotrwałe działanie rozszerzające naczynia LBA obserwowane jedynie po dotętniczym wstrzyknięciu tych leków nie może mieć znaczenia dla mechanizmu ich hipotensyjnego działania w chorobie nadciśnieniowej.

Poszukiwania innego wytłumaczenia skuteczności LBA w chorobie nadciśnieniowej doprowadziły do powstania różnych hipotez mechanizmu ich działania. Grupa Pricharda [804, 805, 807 – 812] uważa, żc dzia’anie kardiodepresyjne propranololu doprowadza do spadku ciśnienia krwi, a baroreceptory stopniowo przystosowują się do regulowania ciśnienia skurczowego na niższym poziomie. Farmer i Levy [303] wysuwają na pierwszy plan neurodepresyjne działanie propranololu wspomagane jego obwodowym działaniem znieczulającym intcroreceptory naczyniowe. Proponuje się udział składowej presynaptycznego działania (p. str. 42) o typie guanetydynopodobnym [236, 7271. Wysuwa się również przypuszczenie, że w strukturach adrcnergicznych ośrodkowego układu nerwowego znajdują się receptory |3 podatne na blokadę LBA [92, 3531. Ten pogląd nie znajduje potwierdzenia w doświadczeniu na zwierzętach, gdyż podaniu kotu do komór mózgowych L( + )propranololu lub jego racematu wywołuje podobny efekt hipotensyjny, przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości noradrenaliny i zwiększeniu zawartości adrenaliny w mózgu [529], Najciekawsza hipoteza, wywodząca się z dwu niezależnie pracujących ośrodków, zakłada, że mechanizm działania LBA w chorobie nadciśnienio- wej polega na swoistej blokadzie układu p-adrenergicznego w aparacie przykłębkowym nerek [697, 775]. Okazało się, że aktywacja wytwarzania reniny, wywołana bądź drażnieniem ośrodka naczynioruchowego w rdzeniu przedłużonym u psów [49, 775J, bądź dożylnym wstrzyknięciem fizostygminy szczurom [697], jest swoiście blokowana przez LBA. Leki a-adre- nolityczne nie hamują aktywacji aparatu przyklębkowego nerek. Były podejmowane próby stosowania LBA w chorobach naczyń obwodowych [559, 914],

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
SPIRONOLAKTON

Spironolakton (Aldactone) znalazł zastosowanie w zwalczaniu objawów pierwotnego i wtórnego hiperaldosteronizmu. SLosowany w dawce 400- 1000 mg zapobiega powstawaniu hipokaliemii, występującej z reguły po dłuższym...

Zamknij