, https://wysokieszpilki.pl/zupa-meksykanska-kwestia-smaku-i-uwielbiana-kuchnia-meksykanska/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

GENETYKA TEORETYCZNA

Badania autoradiograficzne wykazały, że u normalnej kobiety jeden z chromosomów X dokonuje replikacji DNA później niż inne chromosomy i jest to, jak się przypuszcza, unieczynniony, widoczny w kształcie grudki chromatyny płciowej, chromosom X. Badania autoradiograficzne wykazały ponadto, że podobnie późny czas syntezy DNA mają dodatkowe chromosomy X, na przykład w przypadku kariotypu 47,XXX lub 48,XXXY. W przypadku delecji chromosomu X stwierdza się niekiedy małą grudkę chromatyny płciowej, natomiast w przypadku istnienia dużego chromosomu X (izochromosom ramion długich X) stwierdza się zwykle dużą grudkę chromatyny płciowej (Giannelli, 1963 Lyon, 1966).

Ważny, zarówno z punktu widzenia genetyki teoretycznej, jak i genetyki medycznej jest problem, czy zawsze chromosomem ulegającym inaktywacji, a więc widocznym w okresie interfazy w postaci grudki chromatyny płciowej, jest nieprawidłowy strukturalnie chromosom X. Istotne są tutaj badania chromatyny płciowej w przypadkach z aberracjami strukturalnymi chromosomu X. Wielu autorów wykazało, że chro- matyna płciowa jest większa niż zwykle w przypadkach, w których obok prawidłowego chromosomu X stwierdza się izochromosom ramion długich chromosomu X.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Dentysta NFZ w Pyrzycach dba o zęby pacjentów

Dentysta kończy trudne studia, uczy się jak leczyć zęby i dba o nie starannie. Ma wielu stałych pacjentów, pracuje od rana do wieczora. Na pewno...

Zamknij