1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Grzbiet ku tyiłowi

II, grzbiet ku tyiłowi — odmiana tylna, brzuszkowa. Ułożeniem (habitus) nazywamy stosunek poszczególnych części płodu względem sliebie. Prawidłowe ułożenie jest wówczas, kiedy grzbiet jest silnie zgięty, czyli cały tułów zwrócony do strony brzusznej, główka silnie przygięta, tak iż bródka opiera się o klatkę piersiową, nóżki zgięte we wszystkich stawach i przyciągnięte do brzucha, ręce również przygięte, skrzyżowane na piersiach lub ułożone w zagłębieniach, między główką a klatką piersiową. Zarys płodu swoim kształtem przypomina jajo. To- charakterystyczne ułożenie jest właściwe zarówno zarodkom, jak i płodom donoszonym, a nawet przez krótki okres czasu utrzymuje się i poza łonem matki. Trwałe i znaczniejsze odchylenia od ułożenia fizjologicznego, obserwujemy u płodów martwych lub wskutek działania sił zewnętrznych i wad rozwojowych płodów. Przez chwilowe poruszanie kończynami płód tylko na krótki czas zmienia swoje ułożenie.

– a) przyczyny położeń główkowych. Pojęcie położenie główkowe, byłoby zbyt ogólne dla praktyki położniczej, przeto musi być uzupełnione pewnymi szczegółami w jego ułożeniu. Maksymalne przygięcie główki, czyli zetknięcie się bródki z klatką piersiową, będzie powodem wstawienia się tyłogłowia do wchodu miednicy. Mówimy wówczas o ułożeniu potylicowym. Dawniej ułożenie to określano jako czaszkowe, co nie jest słuszne, gdyż czaszką nazywamy całą część główki, z wyjątkiem twarzy. Jeśli normalne, fizjologiczne przygięcie główki nie nastąpiło i: główka mniej lub bardziej odgina się, mówimy o ułożeniach odgięć iowych, w których przoduje ciemię duże, czoło lub twarz. A więc mówimy o położeniu podłużnym główkowym z ułożeniem potylicowym, wierzchołkowym, czołowym i twarzowym. Odnośnie położeń miednicowych odróżniamy ułożenie miednicowe zupełne, wówczas, kiedy wraz z pośladkami stwierdzamy stopy, lub o miednicowych niezupełnych, jeśli wstawiają się do wchodu same pośladki, kolanka lub nóżki.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Przebieg schorzenia u dziecka

Objawy. Przebieg schorzenia zależnie od cech osobniczych bywa różny. W ostrej dyspepsji objawy zaburzeń ogólnych nie są tak wyraźne jak w zatruciu. Na plan pierwszy...

Zamknij