1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW

Cechy ogólne guzów jajnika. W jajnikach mogą się rozwijać różne nowotwory, dające rozmaite obrazy morfoiogiczne. Wielkość guzów jajnika jest także różna. Obok maleńkich gustów spotykamy tu największe z występujących w ustroju człowieka. Rozmiary i waga ich bywają niekiedy tak znaczne, że nie tylko uniemożliwiają chorej swobodne poruszanie się, lecz stają się również powodem ciężkich przypadłości (duszność, zaburzenia krążenia krwi). Guzy jajnika mają często szypułę utworzoną bądź przez więzadła jajnikowe, bądź też łączącą je z powierzchnią tego narządu, co sprawia, że mogą w dużych nieraz granicach przesuwać się ku górze do jamy brzusznej lub też ku tyłowi czy przodowi do zatoki Douglasa, rzadziej do uchyłka pęcherzowo-macicznego otrzewnej.

Bardzo często guzy jajnika występują obustronnie. Odnosi się to głównie do nowotworów złośliwych, ale cechy tej nie należy uważać za charakterystyczną, gdyż istnieją liczne guzy łagodne, które mogą rozwijać się w obu jajnikach, a z drugiej strony niewątpliwie złośliwe nowotwory, jak np. potworniaki właściwe (teratoblas- tomata) rozwijają się prawie z reguły tylko w jednym jajniku. Niektóre postacie guzów jajnika zdradzają jednak wyraźną skłonność do występowania obustronnego. Z guzów złośliwych rak Krukcnberga występuje prawie zawsze w obu jajnikach z nowotworów łagodnych właściwością tą odznacza się np. torbielak surowiczy brodawczakowaty (cystoma serosum papilliferum). Na ogól guzy wywołujące puchlinę brzuszną mają skłonność do występowania w obu jajnikach (carcinoma, sarcoma, cystoma serosum papilliferum), natomiast torbielaki śluzowe i torbiele skórzaste, które nigdy prawie nie wywołują tego powikłania, zjawiają się w obu jajnikach tylko bardzo rzadko.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
REGULACJA WYDZIELANIA HORMONU WZROSTU

Wytwarzanie i wydzielanie hormonu wzrostu jest regulowane przez wiele czynników podwzgórzowych i ponadpodwzgórzowych. Ważną rolę odgrywają 2 neurohormony: somatostatyna, tetradekapeptyd, wyizolowany po raz pierwszy z...

Zamknij