, zapraszamy do gabinetów stomatolog Wrocław www.vita-dent.pl
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Guzy płata skroniowego – kontynuacja

wygaszane przez obszary kory mózgowej znajdujące się w płatach skroniowych. Uszkodzenie ich czynności zniosło funkcje hamujące, wskutek czeso ujawniły się „zamaskowane” uprzednio wzory dewiacyjnego zachowania seksualnego. Za powyższym świadczą doniesienia kliniczne. Van Reeth i współpracownicy (1958) opisali 4 ludzi z guzami płata skroniowego przejawiającymi się między innymi padaczką i hiperseksualiz- mem. Mitschell i współpracownicy (1954) donieśli o ustąpieniu padaczki i fetyszyzmu po jednostronnej lobotomii skroniowej.

Leukotomia transorbitalna – przecięcie części włókien istoty białej mózgu, łączących płaty czołowe ze wzgórzem wzrokowym poprzez wywiercenie otworów w górnym sklepieniu oczodołów.

Lobotomią – przecięcie części włókien istoty białej mózgu łączących płaty czołowe ze wzgórzem wzrokowym, poprzez wywiercenie otworów trepanacyjnych na szwie wieńcowym czaszki.

Guzy innych okolic mózgu zwykle nie wywołują zaburzeń seksualnych, natomiast uszkodzenia dolnej części piatów ciemieniowych – oprócz innych objawów – mogą wywoływać obniżenie się lub zanik aktywności seksualnej.

Uogólniając można stwierdzić, że organiczne uszkodzenia mózgu mogą doprowadzić do zaburzeń w zakresie seksualności przejawiających się osłabieniem lub zanikiem aktywności seksualnej, czasem hiperseksualiz- mem, zboczonymi wzorami zachowania seksualnego (fetyszyzm, trans- westytyzm), odchyleniowymi wzorami zachowania seksualnego (homoseksualizm), zaburzeniami w zakresie dojrzewania płciowego lub napadowymi sensacjami seksualnymi (Domżał, 1974). Zaburzenia te występują przy dwustronnym uszkodzeniu mózgu, zwłaszcza zaś płatów skroniowych. Przy jednostronnych uszkodzeniach mózgu mogą się w ogóle nie pojawiać lub są przemijające.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Badanie bólu z przeniesienia w kręgosłupie

Niejasności wyjaśnia test maksymalnego zgięcia grzbietowego stopy po obniżeniu badanej kończyny poniżej poziomu bólu.Badanie bólu z przeniesienia warte jest dużej dozy cierpliwości i dokładności, gdyż...

Zamknij