, https://fashionistki.pl/jajko-holika-holika-hit-koreanskiej-pielegnacji/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Inotropowo-ujemny wpływ na serce

Przy tej okazji warto wspomnieć o właściwościach kardiowybiórczych LBA oznacza to blokowanie (łj receptorów adrenergicznych w sercu, bez wpływu bądź z bardzo niewielkim wpływem na receptory (}2 w oskrzelach, Ma to kliniczne znaczenie w leczeniu niemiarowości u chorych z astmą oskrzelową i przewlekłym nieżytem oskrzeli. Właściwość tę mają praktolol i atenoiol. Pozostałe spośród używanych w klinice LBA tej właściwości nie mają i zastosowane u chorych z niewydolnością oddechową zaostrzają objawy bronchospastyczne [6, 15].

Podsumowując można stwierdzić, że leki blokujące receptory !3-adre- nergiczne działają przeciwarytmicznie przez znieczulający wpływ na błonę komórkową i ograniczenie zużycia tlenu. Działaniem niepożądanym jest zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego, co ujemnie odbija się r.a hemodynamice serca.

Podobny inotropowo-ujemny wpływ na serce wywierają leki o działaniu chinidynopodobnym, z tej grupy prokainamid, a także inne leki, takie jak ksylokaina, meksyletyna, i amiodaron. Choć każdy z nich wykazuje odmienny mechanizm działania, to ostateczny skutek wyrażony jest zmniejszoną kurczliwością mięśnia serca. W klinice objawia się to hipotonią, czasem bradykardią bądź wręcz symptomami jawnej niewydolności krążenia.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Uniwersalność zakazu kazirodztwa

Warto wspomnieć, że eksponowana wciąż cecha uniwersalności tego zakazu wcale nie jest absolutna. Wymowna i symboliczna jest tu legenda biblijna o córkach Lota, które właśnie...

Zamknij