, test wiedzy do policji
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Inotropowo-ujemny wpływ na serce

Przy tej okazji warto wspomnieć o właściwościach kardiowybiórczych LBA oznacza to blokowanie (łj receptorów adrenergicznych w sercu, bez wpływu bądź z bardzo niewielkim wpływem na receptory (}2 w oskrzelach, Ma to kliniczne znaczenie w leczeniu niemiarowości u chorych z astmą oskrzelową i przewlekłym nieżytem oskrzeli. Właściwość tę mają praktolol i atenoiol. Pozostałe spośród używanych w klinice LBA tej właściwości nie mają i zastosowane u chorych z niewydolnością oddechową zaostrzają objawy bronchospastyczne [6, 15].

Podsumowując można stwierdzić, że leki blokujące receptory !3-adre- nergiczne działają przeciwarytmicznie przez znieczulający wpływ na błonę komórkową i ograniczenie zużycia tlenu. Działaniem niepożądanym jest zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego, co ujemnie odbija się r.a hemodynamice serca.

Podobny inotropowo-ujemny wpływ na serce wywierają leki o działaniu chinidynopodobnym, z tej grupy prokainamid, a także inne leki, takie jak ksylokaina, meksyletyna, i amiodaron. Choć każdy z nich wykazuje odmienny mechanizm działania, to ostateczny skutek wyrażony jest zmniejszoną kurczliwością mięśnia serca. W klinice objawia się to hipotonią, czasem bradykardią bądź wręcz symptomami jawnej niewydolności krążenia.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Siła działania penicyliny jest wielka

Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że...

Zamknij