, www.eko-sanit.pl/wentylacja_klimatyzacja_wentylacja/index/index/cid/0/scid/1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

INTENCJA SELEKCJI

Intencja konstruktora cech żywego organizmu, o której mowa w zacytowanej wypowiedzi Lorenza, czyli intencja selekcji, jest następnie wyjaśniona w kategoriach działania selekcji na rzecz zachowania gatunku. Jednakże jakakolwiek „intencja” selekcji jest do pomyślenia jedynie pod warunkiem istnienia selekcji jako takiej. Mechanizm działania selekcji jest wystarczająco poznany, by stwierdzić, że jej działanie jest zależne od istnienia licznych jednostek i ich kolejno reprodukujących się pokoleń. Mechanizmem, który umożliwia reprodukcję żywych istot wyższych jest konsumacyjne zachowanie seksualne. Jeśli więc „prawidłową strukturą i funkcją” ma być to, co jest zgodne z „intencją selekcji”, to warunkiem prawidłowości zachowania seksualnego musi być jego zdol- ność do umożliwienia reprodukcji. W przeciwnym wypadku „intencją” selekcji musiałoby być jej własne samobójstwo. Mówiąc inaczej: zachowanie seksualne jest jedyną powszechną postacią aktywności wyższych istot żywych, która jest przystosowana do umożliwienia reprodukcji, zaś reprodukcja jest warunkiem wstępnym przetrwania gatunku. Dlatego koniecznym warunkiem prawidłowości zachowania seksualnego jest to, by jego struktura nie wykluczała potencjalnej możliwości zapłodnienia.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
WPŁYW NA PRZEMIANĘ WĘGLOWODANOWĄ

Pobudzenie (ł-adrenergiczne zapoczątkowuje fosforolizę glikogenu w wątrobie, mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym. Inne mechanizmy regulacji metabolizmu glikogenu zostały omówione w polskim piśmiennictwie [487],

Zamknij