1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Kąpiele noworodka

Kąpiele noworodka są przedmiotem liicznych rozważań pediatrów – 1 jak dotychczas, zagadnieniem jeszcze otwartym. Jedni uważają, że ze względu na kikuit pępowiny, który odpada przez proces mumifikacji, należy unikać moczenia go, drudzy są zdania, że kikut nie posiada zdolności wchłaniania wody i zalecają kąpiele. Ostatnio większość położników i pediatrów jest zdania, że dzieci należy częściowo obmywać, lecz nie stosować pełnych kąpieli. Odnośnie wcześniaków nie tylko kąpiele są przeciwwskazane, lecz nawet zmywanie ciała oliwą. Jedynie delikatnie usuwamy krew, jako pozostałość porodu. Oczy, które niejednokrotnie ropieją wskutek podrażnienia spojówek lapisem, przemywamy świeżo przygotowanym 3% kwasem bornym. Wycierania gazikami otworów nosa oraz uszu należy unikać, ze względu na szczególną wrażliwość ich na zakażenie. Jamy ustnej nie myjemy z wyjątkiem tych przypadków, w których stwierdzamy pleśniawki.

Ubranie dziecka powinno być takie aby je chroniło przed oziębieniem ciała i nie ograniczało swobody ruchów. Rączek nie krępujemy w poduszce lecz pozostawiamy wolne. Osesek winien leżeć we własnym łóżeczku z materacem włosianym najlepiej w osobnym, specjalnie urządzonym, słonecznym pokoju, aby nie przebywał w pomieszczeniu, gdzie leży matka. W warunkach domowych ważenie zdrowych noworodków jest zupełnie zbędne, natomiast powinno mieć zastosowanie w przypadkach sztucznego odżywiania i dokładnej obserwacji rozwoju wcześniaków.

Odżywianie noworodka. Najwłaściwszym odżywianiem dla noworodka jest pokarm matki. Przeciwwskazania do karmienia piersią są bardzo wyjątkowe, jak np. padaczka i gruźlica, gdyż. istotny brak pokarmu jest rzeczą wyjątkowo rzadką.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW

Cechy ogólne guzów jajnika. W jajnikach mogą się rozwijać różne nowotwory, dające rozmaite obrazy morfoiogiczne. Wielkość guzów jajnika jest także różna. Obok maleńkich gustów spotykamy...

Zamknij