1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Komórczak plazmatyczny

Z objawów na pierwsze miejsce wysuwa się ból, który początkowo może pojawiać się okresowo, ale w miarę zaawansowania choroby trwa bez przerwy i nasila się w nocy. Skóra w okolicy objętej nowotworem staje się wcześnie tkliwa na ucisk, gdyż guz ma charakter inwazyjny i w stosunkowo krótkim czasie przechodzi do tkanek miękkich. Charakterstycznym objawem mięsaka Ewinga jest obecność guza w tkankach miękkich przed naruszeniem konturów kości (nowotwór nacieka wzdłuż światła naczyń odżywczych i tą drogą przedostaje się poza kanał szpikowy). Zamknięcie lub uciśnięcie naczyń odżywczych może powodować martwicę kości. Za klasyczne objawy radiologiczne uważa się umiejscowienie zmian w jamie szpikowej środkowego odcinka trzonu kości długiej, niszczenie warstwy korowej kości oraz obecność mnogich warstw nowej kości – tzw. łuski cebuli. Nowotwór wymaga różnicowania z guzopodobnym nieswoistym zapaleniem kości. Leczenie głównie radiologiczne. Rokowanie jest złe.

Komórczak plazmatyczny, szpiczak (jplasmocytoma, myeloma). Nowotwór pojawia się w wieku dojrzałym, rzadko przed 50 rokiem życia, najczęściej umiejscawia się w kościach płaskich i w kręgosłupie. Może to być przez szereg lat pojedyncze ognisko (imyeloma solitare) lub wielomiejscowe zmiany (myeloma multiplex), a także uogólnione zmiany w narządzie ruchu i innych narządach.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Pierwszy okres zmian w CHOROBIE REUMATYCZNEJ

Pierwszy okres może przebiegać pod rozmaitymi postaciami. Najczęściej jest to stan zapalny zlokalizowany w nosogardzieli, migdał- kach lub zatokach, spowodowany paciorkowcem f$-hemolizującym z grupy A....

Zamknij