1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

LABETALOL CZĘŚĆ 2

Labetalol podawany dożylnie u psów działał przeciwarytmicznie, znosząc niemiarowości adrenalitnowe i ouabainowe [302], Jego właściwości błonowe występują wówczas, gdy podaje się dawki większe niż te, które blokują receptory a i fł-adrenergiczne. Właściwości te wyrażają się ujemnym działaniem ino- i chronotropowym, wzrostem efektywności okresu refrakcji mięśnia sercowego oraz działaniem znieczulającym miejscowo [153, 302], Pomimo, że labetalol nie jest kardiowybiórczym LBA, jednak jego kurczący wpływ na receptory p2 w oskrzelach jest 11 razy słabszy,

‚i propranololu podanego w dawkach równoważnie blokujących rece- ory fa W sercu [915], To korzystne działanie labetalolu na drzewo krzelowe wynika z jego antagonizujących właściwości w stosunku do ceptorów a-adrenergicznych obecnych w mięśniach gładkich oskrzeli, ktywacja tych receptorów wyzwala skurcz oskrzeli (105], zaś ich blo- ada poprzez odpowiednich antagonistów powoduje ich rozkurcz [777], Badania farmakokinetyki radioaktywnego labetalolu podanego per os ludzi i zwierząt {małpy, króliki, szczury, psy) wykazały, że lek ten jest obrze absorbowany przez wszystkie badane gatunki i metabolizowany oprzez pierwszy pasaż wątroby [671], Największe stężenie leku spotyka ię w płucach, wątrobie, nerkach i występuje ono po 2 h po podaniu ku. Istnieje ścisła zależność pomiędzy zastosowaną dawką a działaniem armakologicznym |839], Lek przechodzi przez łożysko do płodu. U ludzi 0% podanej dawki doustnej wydala się z moczem, jako połączenie z kwa- em glukuronowym oraz jako inne nie zidentyfikowane metabolity [671]. ozostata ilość leku wydala się przez nerki i drogi żółciowe. Jego okres ółtrwania wynosi 3,5 – 4,5 h.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Zakażenia wywołane przez bakterie ropotwórcze

Torbiele takie powstają albo w następstwie zmian wywołanych w krążeniu skrętem trąbki, albo też w wyniku przedostawania się krwi miesięcznej z macicy, jeśli istnieje jakaś...

Zamknij