, rehabilitacja noworodków
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

LABETALOL CZĘŚĆ 2

Labetalol podawany dożylnie u psów działał przeciwarytmicznie, znosząc niemiarowości adrenalitnowe i ouabainowe [302], Jego właściwości błonowe występują wówczas, gdy podaje się dawki większe niż te, które blokują receptory a i fł-adrenergiczne. Właściwości te wyrażają się ujemnym działaniem ino- i chronotropowym, wzrostem efektywności okresu refrakcji mięśnia sercowego oraz działaniem znieczulającym miejscowo [153, 302], Pomimo, że labetalol nie jest kardiowybiórczym LBA, jednak jego kurczący wpływ na receptory p2 w oskrzelach jest 11 razy słabszy,

‚i propranololu podanego w dawkach równoważnie blokujących rece- ory fa W sercu [915], To korzystne działanie labetalolu na drzewo krzelowe wynika z jego antagonizujących właściwości w stosunku do ceptorów a-adrenergicznych obecnych w mięśniach gładkich oskrzeli, ktywacja tych receptorów wyzwala skurcz oskrzeli (105], zaś ich blo- ada poprzez odpowiednich antagonistów powoduje ich rozkurcz [777], Badania farmakokinetyki radioaktywnego labetalolu podanego per os ludzi i zwierząt {małpy, króliki, szczury, psy) wykazały, że lek ten jest obrze absorbowany przez wszystkie badane gatunki i metabolizowany oprzez pierwszy pasaż wątroby [671], Największe stężenie leku spotyka ię w płucach, wątrobie, nerkach i występuje ono po 2 h po podaniu ku. Istnieje ścisła zależność pomiędzy zastosowaną dawką a działaniem armakologicznym |839], Lek przechodzi przez łożysko do płodu. U ludzi 0% podanej dawki doustnej wydala się z moczem, jako połączenie z kwa- em glukuronowym oraz jako inne nie zidentyfikowane metabolity [671]. ozostata ilość leku wydala się przez nerki i drogi żółciowe. Jego okres ółtrwania wynosi 3,5 – 4,5 h.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Co zmusza go do eliminacji jednych zadań na korzyść innych?

Przyjmujemy tu, że przyczyną tego zjawiska jest działanie mechanizmu określonego jako mechanizm eliminacji motywów. Działa on na podstawie systemu postaw człowieka, rozumianych jako zespęł pozytywnych...

Zamknij