, https://www.dental-care.pl/content/protetyka, metanabol bałkan
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Leczenie farmakologiczne

Leczenie dodatkowych ognisk zapalnych

Podajemy sulfonamidy lub antybiotyki (lub jedne i drugie łącznie, w dawkach wyżej wymienionych.

Leczenie dodatkowych ognisk zapalnych, jak zapalenie ucha środkowego lub jamy sutkowej, jest niezmiernie ważne i powinno być ustalone wspólnie przez pediatrę i otolaryngologa. W świeżych ostrych sprawach bardzo często wystarczy wykonanie para- centezy, co w wyniku daje szybką poprawę w stanie ogólnym dziecka.

Jeżeli poprawy po paracentezie i mimo najlepiej pomyślanego leczenia nie osiągamy, stosujemy nakłucie jamy sutkowej metodą Lewen- fisza. Nakłucie to ma godne podkreślenia znaczenie rozpoznawcze i lecznicze. Wskazania pediatryczne do nakłucia jamy sutkowej są następujące:

– 1) ciężki stan zatrucia bez innych wyraźnych przyczyn schorzenia dających się stwierdzić lub ze słabo zaznaczonymi innymi schorzeniami towarzyszącymi

– 2) ciężki stan zatrucia nie ustępujący pomimo wykonanej nieraz nawet kilkakrotnie paracentezy

– 3) nagłe pogorszenie się ciężkiego stanu zatrucia (spadek wagi, stolce częste, wodniste, stan przedśpiączkowy dziecka).

Nakłucie jamy sutkowej w celach leczniczych powtarzamy kilkakrotnie. Wyniki tego prostego zabiegu są często zadziwiające i nadzwyczaj pomocne w opanowaniu toksykozy.

Jeżeli stan dziecka mimo wielokrotnych paracentez oraz nakłuć jamy sutkowej (antropunkcji) nie poprawi się, lecz odwrotnie, ulega pogorszeniu, to dążymy do leczenia dodatkowego ogniska zapalnego drogą operacyjną — antrobomią. Wskazanie do leczenia operacyjnego musi być opracowane na podstawie przeprowadzonej narady pediatryczno- -otiatrycznej.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
PROCESY SPRZĘGANIA CZĘŚĆ 2

- W wyniku sprzęgania powstają:- 1) O-glukozydouroniany, w których aglikon łączy się z cząsteczką kwasu glukuronowego mostkiem tlenowym,

Zamknij