, Best for coronavirus - 500ml hand sanitizer gel from Bestsanitizer online store, rexmedica.pl
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

MASTERS I JOHNSON I ICH BADANIA

Badania Mastersa i Johnson zmierzały zasadniczo do odpowiedzi na dwa pytania: 1) jakie zmiany zachodzą w organizmie mężczyzny i kobiety pod wpływem stymulacji seksualnej, oraz 2) dlaczego mężczyzna i kobieta zachowują się tak, a nie inaczej w czasie reakcji na stymulację seksualną. Badacze ci ostatecznie przełamali barierę zakłamania, nienaukowych oporów i tabu w odniesieniu do eksperymentów naukowych w zakresie seksu człowieka. Dostarczyli oni bogatego materiału obiektywnie sprawdzonych faktów z zakresu psychofizjologii seksualnej, mających olbrzymie znaczenie dla poznania mechanizmów leżących u podstaw reakcji seksualnych człowieka. Badania ich stanowią duży wkład w dziedzinę poznania najbardziej intymnej sfery życia człowieka. Zastrzeżenia dotyczące możliwości negatywnego wpływu aktywności seksualnej w sztucznych warunkach eksperymentalnych na przyszły indywidualny erotyzm badanych nie potwierdziły się. Wprawdzie sugestie i techniki stosowane w czasie badania stały się integralną częścią osobistych wzorów reakcji seksualnych badanych, lecz miały one wpływ pozytywny, gdyż pozwalały na hardziej efektywne, udoskonalone reakcje seksualne. Zastrzeżenia dotyczące możliwości zniekształcenia i wypaczenia wyników przy ich interpretacji, zgodnie z osobistymi doświadczeniami, skłonnościami, upodobaniami lub uprzedzeniami badaczy, zostały ominięte przez zastosowanie techniki obiektywnie rejestrującej zachodzące reakcje. Zarzuty, że ochotnicy zgłaszający się do tego rodzaju eksperymentów mają skłonności ekshibicjonistyczne, które z kolei mogą być źródłem pewnych nieprawidłowości fizjologicznych w ich organizmach, ograniczających wartość eksperymentu, nie są przekonywające. Argumentami takimi można szermować w każdej innej dziedzinie eksperymentów dokonywanych na ludziach, zarzucając np. masochizm ochotnikom poddającym się sondowaniu żołądka, cewnikowaniu pęcherza itp.

Oprócz rzetelności naukowej Masters i Johnson wykazali wielką odwagę i pasję badawczą wprowadzając metodę eksperymentu na ludziach do badania seksu. Badania ich wywołały zarówno gromy i oburzenie, jak i pełne zachwytu pochwały. Aby ustosunkować się racjonalnie do ich badań, trzeba sobie przedtem odpowiedzieć na pytanie: dlaczego nauka i naukowcy zajmujący się seksem muszą być stale paraliżowani przez strach przed opinią publiczną, konsekwencjami społecznymi, nietolerancją religijną, naciskiem politycznym, a przede wszystkim przed bigoterią, przesądami i uprzedzeniami, bardziej niż ludzie innych zawodów?

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Okres występowania pierwszej miesiączki u dziewcząt w Ameryce

W kulturach plemiennych aktywność seksualna dziewcząt w okresie dziecięcym przechodzi bez przeszkód w aktywność w okresie dojrzewania i dojrzałości. Według Gobharda (1968) jedynie 13% kobiet...

Zamknij