1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Mechanizmy motywacyjnych prowadzące do konsolidacji stada

Oprócz wspomnianych mechanizmów opartych na popędzie agresji istnieje szereg mechanizmów motywacyjnych prowadzących do konsolidacji stada. Należy tu zachowanie związane z utrzymaniem czystości powłok: futra czy upierzenia. W tym procesie jest potrzebna, a czasami niezbędna, pomoc innego współplemieńca, dlatego też często u stadnych ssaków i ptaków spotykamy się z wzajemnym iskaniem. Zachowanie to – tłumiące agresję i podtrzymujące więź – ma ogromne znaczenie konsolidujące. Innym takim zachowaniem jest wzajemne karmienie spotykane u wszystkich prawie zwierząt stadnych. Z wzajemnego karmienia dziób – dziób wzięła się pieszczota dziobami spotykana często w kontekście zachowań seksualnych lub podtrzymujących więź w parach u ptaków. Karmienie usta – usta spotyka się również u szeregu stadnych ssaków, U niektórych gatunków zwierząt wreszcie, utrzymywaniu struktury stada służyć może również zachowanie seksualne. Niezależnie od wyżej wymienionych rodzajów zachowań, konsolidacji stada może służyć odrębny popęd, tak zwany popęd wiążący (bonding drive), będący apetencją do przebywania w towarzystwie rodziców lub współple- mieńców (Eibl-Eibesfeldt, 1972 Fisher, 1965 Lorenz, 1972). Popęd ten jest, tak samo jak agresja, popędem wrodzonym i tak jak ona popędem zachowawczym. Występuje on u wielu wysoce społecznych gatunków. Popędem utrzymującym konsolidację w obrębie stada może być również więź międzyosobnicza.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Dentysta NFZ w Pyrzycach dba o zęby pacjentów

Dentysta kończy trudne studia, uczy się jak leczyć zęby i dba o nie starannie. Ma wielu stałych pacjentów, pracuje od rana do wieczora. Na pewno...

Zamknij