, leczenie kanalowe bytom
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

METODY DIAGNOSTYCZNE

W diagnostyce chorób, w których istnieje podejrzenie, że przyczyną ich jest działanie egzogennych substancji fotoalergizujących, zwłaszcza w odczynach fotoalergicznych, podstawową rolę odgrywają próby fotokontaktowe (tab. 11.3) [11, 30]. Zasada ich wykonywania jest analogiczna do stosowanej w próbach płatkowych w zwykłym wyprysku kontaktowym. Różnice polegają na tym, że w próbach fotokontaktowych badane substancje aplikuje się w 2 miejsca, które następnie osłania się od światła. Po 48 h sprawdza się, czy nie ma odczynu kontaktowego, a następnie jedno z pól doświetla się długimi promieniami nadfioletowymi i obydwie próby ponownie osłania czarnym papierem. Ostatecznego odczytu doko-

Tą metodą można wykrywać fotoalergię na wszystkie substancje działające przez skórę, ponadto znajduje ona zastosowanie w rozpoznawaniu nadwrażliwości na światło spowodowanej przez sulfonamidy i pochodne ienotiazyny podawane ogólnie (tab. 11.3). Jak dotąd, za pomocą prób fo- tokontaktowych nie udało się uzyskać dodatnich wyników w fotoalergii wywołanej pochodnymi sulfonylomocznika i chlorodiazepoksydem [6, 23].

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Polipy wcwnątrzmaciczne

Czasami chore skarżą się na bóle. Wszystkie te objawy są jednak niezbyt charakterystyczne.Rozpoznanie polipa śluzowego macicy nie nastręcza mimo to trudności, gdyż można go wyczuć...

Zamknij