1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Mięśniaki a ciąża

Do nowotworów, które mogą powikłać ciążę i poród, należą mięśniaki, macicy. Na szczęście pomimo istnienia mięśniaków zdarza się to bardzo rzadko. Często, pod wpływem oiążowego rozpulchnienia mięśniówki macicy i przekrwienia, mięśniaki ulegają również roz-

pulchnieniu i w miarę wzrostu macicy zmieniają swoje położenie (ryc. 213). Powikłania mogą dawać duże mięśniaki lub umiejscowione nisko, przez co utrudniają wstawianie się części przodującej do wchodu (ryc. 212). Jednak i w tych przypadkach, w okresie rozwierania się ujścia i rozciągania dolnego odcinka, mogą przesunąć się ku górze nie zamykając wejścia do wchodu miednicy (ryc. 214). Bardzo poważnym powikłaniem są mięśniaki umiejscowione w szyjce i wrastające do przymacicza lub zatoki Douglasa, Stanowią one przeszkodę dla porodu, zmuszającą nas do rozwiązania ciężarnej za pomocą cięcia cesarskiego brzusznego, gdyż w przeciwnym razie wystąpi pęknięcie macicy. Trzeci okres porodu może być powikłany złym odkle- janiem się łożyska, a tuż po porodzie niedowładem macicy. Przyczyna tego leży w niedostatecznym skurczu i zwijaniu się jej wiązek mięsnych.

Ciąża w mięśniakowatej macicy w żadnym przypadku nie powinna być przerwana. Ciężarną należy dokładnie obserwować, a w czasie porodu, w razie stwierdzenia prze- szkód nie pozwalających na poród samoistny należy rozwiązać cięciem cesarskim brzusznym, wraz z usunięciem guzów lub całkowitym wycięciem macicy.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
WPŁYW NA PRZEMIANĘ WĘGLOWODANOWĄ

Pobudzenie (ł-adrenergiczne zapoczątkowuje fosforolizę glikogenu w wątrobie, mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym. Inne mechanizmy regulacji metabolizmu glikogenu zostały omówione w polskim piśmiennictwie [487],

Zamknij