1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Model człowieka i zasady według Kotrabińskiego

T. Kotarbiński próbuje w ramach etyki „niezależnej” skonstruować model człowieka i zasadę, które uniknęłyby wymienionych wyżej błędów: naturalistycznych, etnologicznych, dogmatycznych czy wąsko prak- tycystycznych. Model „opiekuna spolegliwego” przyjmuje za podstawę oczekiwania „innych ludzi, społeczeństwa”, a za kryterium czynu zachowania: pozytywne, tj. godne szacunku, oraz negatywne, czyli haniebne, zakładając, że pewność co do kwalifikacji zachowań czerpiemy „z głosu sumienia”. W tym modelu autor unika uzasadniania nadrzędną zasadą, ale nie w pełni unika relatywizmu kulturowego, bo „w głosie sumienia” należałoby założyć bądź elementy wspólne dla całej ludzkości, bądź „opiekunowi spolegliwemu” wyznaczyć zasięg ograniczony do kręgu kultury, np. europejskiej, czy historycznie do okresu kultury nowożytnej. Z punktu widzenia etyki seksualnej, ważna jest w tym modelu norma, czy element normatywny „równa się” oczekiwaniom innych ludzi, czy grup społecznych. Ten element orientuje nas na etykę wzajemnościową, ale nie spełnia funkcji normy, która powinna wskazywać, „jak” realizować wartość. Cechy modelowe „opiekuna spolegliwego” orientowane na współżycie międzyludzkie, są cechami „miękkimi”, cechami znanymi z koncepcji homo ludens czy literackiego wzoru Colas Breugnon Elementy restrykcyjne to powściągliwość ze względu na znak ostrzegawczy- drugi człowiek. Zarówno te cechy, jak i braki w bliższym zdefiniowaniu „godności” i „haniebności” czynów nie są w pełni operatywne na gruncie etyki seksualnej wymaga ona bowiem orientacji wzajemnoś- ciowej, obok godnościowej.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Metoda rejestracji temperatury skóry prącia w czasie erekcji

- 1. Na początku przygotowano poliwinylowy wąż napełniony wodą, który umocowano wokół prącia. Wzrost ciśnienia wywołany przez powiększające się rozmiary prącia oddziaływał na poziom wody...

Zamknij