, sterydy cennik
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Nefrotokstczne działanie metoksyfluranu

Czynnikami sprzyjającymi nefrotoksycznemu działaniu metoksyfluranu są: duża dawka, długi czas znieczulenia ogólnego, uprzednie stosowanie barbituranów oraz nefropatia bez względu na jej przyczynę.

Nadchloran potasowy może wywoływać zespól nerczycowy, w przebiegu którego odkładają się okołocewkowo zasadochłonne złogi.

Paracetamol ulega zagęszczeniu w rdzeniu nerkowym, w którym zostaje zmetabolizowany do związku łączącego się kowalentnie z białkami tkankowymi. Dochodzi do tego zwłaszcza w przypadkach zubożenia komórek w glutation, np. pod wpływem kwasu acetylosalicylowego. Procesy te prowadzą po wielu latach do przewlekłego śródmiąższowego polekowego zapalenia nerek fanalgesic chronię interstitial nephritis).

Chlorowodorek penicylaminy, podobnie jak i inne związki zawierające grupy sulfhydrolowe (Captopril, tiamazol, pirytynol, tiopronin), może wywoływać po 3-12-miesięcznym podawaniu glomerulopatię z zespołem nerczycowym. Po tiamazolu występuje zwykle zapalenie typu mezangial- nego, a po penicylaminie stwierdza się w 7% przypadków typ błoniasty, rzadziej submikroskopowy, ogniskowy lub pozawłośniczkowy. Badanie fluorescencyjne wykazuje odkładanie się w kłębkach nerkowych kompleksów immunologicznych zawierających IgG i C3. Objawy zespołu ner- czycowego ustępują w 6- 12 miesięcy po odstawieniu leku.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie jest zagadnieniem, które dotąd nie zostało dostatecznie opracowane. W szczególności, mimo zachęcających doświadczeń ze świata zwierzęcego, brak jest danych statystycznych, które przemawiałyby bezwzględnie...

Zamknij