1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

NIEDOCZYNNOŚĆ GRUCZOŁU TARCZOWEGO

Jeśli dawka pełna substytucyjna powoduje wystąpienie objawów ze strony serca, a zwłaszcza objawów niewydolności wieńcowej, dawkę T„ należy zmniejszyć i rozważyć możliwość leczenia skojarzonego T., i pro- pranololem. Wprowadzenie badań przesiewowych wrodzonej niedoczynności gruczołu tarczowego umożliwiło rozpoznawanie hipotyreozy w pierwszych tygodniach życia. Należy pamiętać, że rozwój psychosomatyczny dziecka zależy od jak najszybszego wdrożenia substytucji. Preferencyjnie po stwierdzeniu hipotyreozy należy przez 2-3 dni podawać dziecku domięśniowo 100 gg T4, a następnie przejść na podawanie leku doustnie, stosując dawkę 50-100 gg/24 h w pierwszym roku życia i zwiększając dawkę T4 do 150-200 gg/24 h w drugim roku życia i latach następnych. Stosowanie optymalnej substytucji jest szczególnie ważne u kobiet w ciąży. Stosowanie niedostatecznej dawki hormonu gruczołu tarczowego zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wad w rozwoju płodu.

Szczególną formą niedoczynności gruczołu tarczowego, stwarzającą zagrożenie życia, jest przełom (śpiączka) hipometaboliczny. Leczenie wymaga podania pozajelitowego hormonów gruczołu tarczowego i powinno być rozpoczęte przez podanie dożylne 20-50 gg T8 lub 200-400 gg T4. W następnych dniach nie należy przekraczać dawki T4 200 gg/24 h. Równocześnie z hormonami gruczołu tarczowego należy podawać hemibursz- tynian hydrokortyzonu w dawce 100 mg co 6 h. U chorych tych nie wolno stosować leków uspokajających i narkotycznych przeciwbólowych. Należy dążyć do utrzymania właściwej temperatury ciała i wspomagać czynność układu oddechowego i krążenia.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Usztywnienie kręgosłupa

Usztywnienie kręgosłupa ma do chwili obecnej niedobrą opinię, która korzeniami tkwi w przeszłości. Prawdą jest, że jeszcze nie tak dawno zabiegowi temu towarzyszyły cierpienia fizyczne...

Zamknij