1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE STEROIDÓW NA NERKI

Leczenie steroidami zwiększa wytwarzanie i wydalanie mocznika, kreatyniny oraz kwasu moczowego. Podwyższa się ciśnienie krwi, zmniejsza tolerancja glukozy i pojawiają się inne zaburzenia metaboliczne, Tak więc niewydolność nerek jest ogólnym przeciwwskazaniem do kortyko- terapii.

Powyższe działania niepożądane powodują, że ostre zapalenie nerek stanowi w zasadzie przeciwwskazanie do kortykoterapii.

W nerczycy natomiast kortykoterapia jest metodą leczenia z wyboru. Zmniejszyła ona śmiertelność o ok. /3 z powodu tego zespołu. Niezwykle ważny jest jednak wybór przypadków do kortykoterapii. Mieszane stany łączące zmiany zapalne nerek i objawy nerczycy mogą ulegać pogorszeniu po kortykoterapii szczególnie w wyniku następujących niepożądanych wpływów:

– a) nasilenia zmian stwardnieniowych we włośniczkach kłębków,

– b) uczynnienia zakażenia lub

– c) niekorzystnego wpływu ogólnych zaburzeń metabolicznych.

Stwierdzono, że częstość niepożądanych działań steroidów zależy od zawartości albumin w surowicy krwi. Tak więc przy zawartości albumin poniżej 362 pmol/l podwaja się częstość działań niepożądanych. Wynika to ze zmniejszenia wiązania steroidów przez albuminy i w związku z tym zwiększenia frakcji wolnych steroidów. Należy wtedy stosować mniejsze dawki odpowiednio do zawartości albumin. Częstość ogólnych działań niepożądanych steroidów wyraźnie zmniejsza się, jeżeli w okresie pierwszych 4-6 tygodni kortykoterapii nerczycy podaje się preparaty steroidowe co 48 h. Jednakże tb przerywane podawanie- dużych dawek steroidów powoduje częściej zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Nefrotokstczne działanie metoksyfluranu

Czynnikami sprzyjającymi nefrotoksycznemu działaniu metoksyfluranu są: duża dawka, długi czas znieczulenia ogólnego, uprzednie stosowanie barbituranów oraz nefropatia bez względu na jej przyczynę.

Zamknij