, Medycyna alternatywna
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

NOWOTWORY POCHWY

Włókniaki i mięśniaki rzadko występują w pochwie w każdym razie są one zjawiskiem o wiele rzadszym niż jej torbiele. Włókniaki powstają z tkanki łącznej podśluzowej, mięśniaki zaś z leżącej pod nią warstwy mięśniowej. Nie zawsze jednak da się określić, co jest punktem wyjścia tych nowotworów, gdyż spośród guzów opisanych jako mięśniaki lub włókniaki pochwy zdarzają się nowotwory tego typu wychodzące z mięśniowej lub łącznej tkanki cewki moczowej, pęcherza moczowego, przegrody pochwowo-odbytniczej i prostnicy.

Wlókniaki i mięśniaki pochwy rzadko dochodzą do rozmiarów pięści lub główki dziecka. Bardzo często jednak bywają uszypułowane. Z wyglądu i budowy przypominają mięśniaki macicy, ale ilość tworzących je włókien mięśniowych jest stosunkowo nieduża. Usadawiają się przeważnie na przedniej ścianie pochwy i prawie z reguły – pojedynczo. Pokrywająca je błona śluzowa może czasem ulec częściowemu obumarciu z powodu upośledzenia krążenia krwi.

Dolegliwości wywoływane przez tc guzy są natury czysto mechanicznej. Mogą przyprawiać chorą o uczucie ciągnięcia ku dołowi mogą niekiedy uciskać sąsiednie narządy i przeszkadzać w spóikowaniu.

Rozpoznanie wlókniaków i mięśniaków pochwy ustala się na podstawie badania mikroskopowego. Usuwamy je przez wyiuszczenie rokowanie na przyszłość jest dobre.

– Mięśniaki i wlókniaki pochwy występują zwykle w okresie dojrzałości płciowej u kobiet. Tylko wyjątkowo opisywano je u dzieci i u staruszek.

– b)NABŁONIAK KOSMÓWKOWY

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Inotropowo-ujemny wpływ na serce

Przy tej okazji warto wspomnieć o właściwościach kardiowybiórczych LBA oznacza to blokowanie (łj receptorów adrenergicznych w sercu, bez wpływu bądź z bardzo niewielkim wpływem na...

Zamknij