, trenbolone
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Obojnactwo rzekome

Rozwój narządu rodnego w kierunku męskim czy żeńskim podlega (szeroko cytowanemu w piśmiennictwie) prawu Josta, opracowanemu w 1953 r. i stwierdzającemu, że u ssaków rozwój wewnętrznych i zewnętrznych części narządu rodnego u obydwu płci jest dwufazowy, przy czym pierwsze z nich rozwijają się do 10 tygodnia życia płodowego, a drugie do 15 tygodnia życia płodowego. W obydwu etapach musi działać czynnik androgenny, gdyż jego brak, niezależnie od determinacji genetycznej i istnienia jąder, powoduje rozwój żeńskiego narządu rodnego. Jeśli czynnik endogenny zadziała zbyt późno, to może on spowodować rozwój zewnętrznych części narządu rodnego w kierunku męskim, przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznych części narządu odpowiadających płci żeńskiej. Obojnak taki posiada prawidłowe najądrza, nasie- niowody, mosznę z jądrami i prącie, przy równocześnie rozwiniętych jajowodach, macicy i pochwie. Należy podkreślić wybiórcze działanie gonad, gdyż w razie obojnactwa prawdziwego naprzemiennego, po stronie jądra rozwija się część wewnętrzna narządu męskiego, a po stronie jajnika – jajowód i macica. Z zestawienia tego wynika, że u kobiet brak wspomnianego powyżej czynnika androgennego, działającego litycznie na przewody Mullera, prowadzi do rozwoju narządu rodnego w kierunku żeńskim. Prawo Josta wyjaśnia więc w logiczny sposób możliwość istnienia dużych różnic pomiędzy uwarunkowaniami genetycznymi, gona- dalnymi i narządowymi, które dotyczą nie tylko narządu rodnego, ale także rozwoju trzeciorzędowych cech płciowych, zwłaszcza w przypadku ginekomastii.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Co zmusza go do eliminacji jednych zadań na korzyść innych?

Przyjmujemy tu, że przyczyną tego zjawiska jest działanie mechanizmu określonego jako mechanizm eliminacji motywów. Działa on na podstawie systemu postaw człowieka, rozumianych jako zespęł pozytywnych...

Zamknij