, veganation.pl/przepisy/burrito-pomysl-na-weganski-obiad/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Obojnactwo rzekome

Rozwój narządu rodnego w kierunku męskim czy żeńskim podlega (szeroko cytowanemu w piśmiennictwie) prawu Josta, opracowanemu w 1953 r. i stwierdzającemu, że u ssaków rozwój wewnętrznych i zewnętrznych części narządu rodnego u obydwu płci jest dwufazowy, przy czym pierwsze z nich rozwijają się do 10 tygodnia życia płodowego, a drugie do 15 tygodnia życia płodowego. W obydwu etapach musi działać czynnik androgenny, gdyż jego brak, niezależnie od determinacji genetycznej i istnienia jąder, powoduje rozwój żeńskiego narządu rodnego. Jeśli czynnik endogenny zadziała zbyt późno, to może on spowodować rozwój zewnętrznych części narządu rodnego w kierunku męskim, przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznych części narządu odpowiadających płci żeńskiej. Obojnak taki posiada prawidłowe najądrza, nasie- niowody, mosznę z jądrami i prącie, przy równocześnie rozwiniętych jajowodach, macicy i pochwie. Należy podkreślić wybiórcze działanie gonad, gdyż w razie obojnactwa prawdziwego naprzemiennego, po stronie jądra rozwija się część wewnętrzna narządu męskiego, a po stronie jajnika – jajowód i macica. Z zestawienia tego wynika, że u kobiet brak wspomnianego powyżej czynnika androgennego, działającego litycznie na przewody Mullera, prowadzi do rozwoju narządu rodnego w kierunku żeńskim. Prawo Josta wyjaśnia więc w logiczny sposób możliwość istnienia dużych różnic pomiędzy uwarunkowaniami genetycznymi, gona- dalnymi i narządowymi, które dotyczą nie tylko narządu rodnego, ale także rozwoju trzeciorzędowych cech płciowych, zwłaszcza w przypadku ginekomastii.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Odwyk alkoholowy w miejscowości Poznań

Odwyk alkoholowy czasami dzieje się tak, że dana osoba zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele korzyści będzie mogła dać z siebie właśnie...

Zamknij