1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Ocena stanu rehabilitacji ruchowej w Polsce

Ocena .sianu rehabilitacji ruchowej w Polsce na podstawie dotychczasowych doświadczeń. W ocenie służby zdrowia rehabilitacja ruchowa stanowi silne ogniwo systemu leczenia rehabilitacyjnego w Polsce. Specjaliści z tego zakresu wykształceni w uczelniach wychowania fizycznego (szczegółowe dane w rozdziale 3) stanowią najbardziej prężną i dobrze zorganizowaną grupę zawodową, pracującą w rehabilitacji w Polsce (w 1938 r. zrzeszoną w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii). Stosują oni w praktyce klinicznej znane i cenione na święcie metody usprawniania ruchowego i zabiegów fizykoterapeutycznych, takich jak: Bobathów, PJMF, Vojta, mobilizacji stawów, terapii manualnej i różnych form masażu. Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie kształci się specjalistów z zakresu rehabilitacji ruchowej w systemie szkolenia magisterskiego, pozwala to gruntownie przygotować absolwentów tego kierunku do pracy zawodowej. W wielu jednostkach służby zdrowia, gdzie nie ma lekarzy ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji magistrowie rehabilitacji ruchowej pełnią funkcję kierowników pracowni i gabinetów rehabilitacji i fizjoterapii, opiekując się licznym gronem techników fizjoterapii i kierując całym procesem rehabilitacji pacjenta. Można uznać zatem, że potencjał kadrowy rehabilitacji ruchowej w Polsce (kilka tysięcy magistrów rehabilitacji i techników fizjoterapii) jest zadowalający (corocznie przybywa ok. 200 nowych absolwentów uczelni wf). Wyraźne natomiast niedostatki obserwujemy w zapleczu materialnym usprawniania ruchowego. Drastycznie brakuje sprzętu i urządzeń do prowadzenia ćwiczeń. Tylko w nielicznych placówkach rehabilitacji jest specjalistyczny sprzęt do prowadzenia pełnych zabiegów kinezyterapeutycznych (sala odpowiednio wyposażona, basen do ćwiczeń w wodzie, zestawy podwieszek itp.). Brakuje sprzętu i aparatury do prowadzenia obserwacji metodycznych i naukowych postępu rehabilitacji ruchowej, dlatego też dorobek naukowy w tej dziedzinie jest skromny. Znamienny jest fakt, że rehabilitacja ruchowa w Polsce, pomimo uznanych osiągnięć praktycznych w kraju, nie wypracowała, jak dotychczas, metod usprawniania ruchowego, które byłyby uznane i cytowane w literaturze światowej z zakresu fizjoterapii. Spowodowane to jest ubogim potencjałem naukowym rehabilitacji ruchowej, brakiem skutecznego propagowania w świecie metod usprawniania ruchowego stosowanych w Polsce.

Swoista, wczesna aktywizacja ruchowa chorego, będąca przecież wyznacznikiem polskiego modelu rehabilitacji, powinna być bardziej gruntownie udokumentowana wynikami obserwacji naukowych. Wzorem fiz- 2 – Postępy rehabilitacji jologii przemysłowej oceniać należy obciążenie organizmu ćwiczeniami ruchowymi, określić obiektywnie skuteczność różnych metod usprawniania ruchowego na podstawie reakcji fizjologicznych i zmian czynnościowych w aparacie ruchu (siła mięśni, zakres ruchu, szybkość reakcji). Widać z tego, że zadowalający potencjał kadrowy kinezyterapii w Polsce powinien uzyskać znaczące wsparcie w materialnym wyposażeniu procesu usprawniania i zadbać o skuteczniejszą ocenę metodyczną i naukową prowadzonych zabiegów, wzbogacając wydatnie całościowy obraz polskiej rehabilitacji.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Nuda

Wypróbowany niefarmaceutyczny środek obniżania napięcia nerwowego, budzenia apatii, senności i obojętności wobec wszystkiego i wszystkich. Tak szerokie zastosowanie nudy już w najdawniejszych wiekach interesowało zwłaszcza...

Zamknij