, https://www.kobieta.pl/artykul/peeling-do-skory-glowy-ten-kosmetyk-warto-wprowadzic-do-codziennej-pielegnacji-wlosow
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Odróżniamy tężyczkę utajoną i jawną

Tak przedstawiona w skrócie patogeneza tężyczki nie wyjaśnia nam jednak całości zagadnienia. Nie wiemy przede wszystkim, dlaczego nie u wszystkich dzieci krzywiczych występuje tężyczka i dlaczego nie jest ona uwarunkowana stopniem nasilenia krzywicy. Wydaje się, że odgrywa tu pewną rolę zespół cech wrodzonych (zwany przez niektórych skazą kurczową) oraz z pewnością wypadnięcie czynności regulacyjnej układu nerwowego, co nie pozostaje bez wpływu na równowagę hormo-nalną i procesy przemiany materii.

Objawy. Odróżniamy tężyczkę utajoną i jawną. Objawami charakterystycznymi dla postaci utajonej są: dodatnie objawy Chvostka, Ibra- hima-Lusta, Trousseau oraz stan wzmożonej pobudliwości elektrycznej mięśni (objaw Erba). Stan utajonej tężyczki może utrzymywać się długo. Dziecko jest zwykle rozdrażnione, płaczliwe, ma wyraz twarzy niespokojny. Jakikolwiek dodatkowy czynnik szkodliwy, najczęściej infekcja, prowadzi do tężyczki jawnej. Do objawów tężyczki jawnej zalicza się: kurcze garstkowo-stopowe (spasmus carpopedalis), kurcz krtani (laryn- gospasmus) i drgawki uogólnione (eclampsia intantum). Mogą one występować oddzielnie lub razem.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
NIEDOCZYNNOŚĆ GRUCZOŁU TARCZOWEGO

Jeśli dawka pełna substytucyjna powoduje wystąpienie objawów ze strony serca, a zwłaszcza objawów niewydolności wieńcowej, dawkę T„ należy zmniejszyć i rozważyć możliwość leczenia skojarzonego T.,...

Zamknij