1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Odstawienie kortykosteroidów

Po uzyskaniu złagodzenia objawów zmniejsza się stopniowo dawkę dobową aż do osiągnięcia najmniejszej dawki opanowującej proces chorobowy. Można wówczas podjąć próbę stosowania całej dawki dobowej jednorazowo w godzinach rannych albo podawania co drugi dzień rano dawki leku przeznaczonej na 2 doby (tzw. altérnate day therapy). Ten sposób stosowania kortykosteroidów osłabia ich wpływ hamujący na przysadkę i zmniejsza częstość występowania objawów niepożądanych, jednak nie we wszystkich przypadkach dostatecznie tłumi podstawowy proces chorobowy. Należy wspomnieć, że przejście ze schematu codziennego stosowania kortykosteroidów do podawania co drugi dzień musi odbywać się stopniowo. Przykładowo – w razie stosowania prednizonu w dawce 50 mg/24 h zmiana dawek powinna być następująca: I dzień – 60 mg, II – 40 mg, III – 70 mg, IV – 30 mg, V – 80 mg, VI – 20 mg, VII – 90 mg, VIII – 10 mg, IX – 95 mg, X dzień – 5 mg.

W razie decyzji odstawienia kortykosteroidów należy stopniowo zmniejszać ich dawkę, podając ją w całości rano. W przypadku wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego w końcowej fazie zmniejszania dawek albo po odstawieniu kortykosteroidów należy podać fluorohydro- kortyzon w dawce 0,05-0,1 mg/24, a następnie stopniowo redukować dawkę. Gdy dochodzi do zaostrzenia choroby podstawowej, wtedy konieczne jest zastosowanie leków niesteroidowych tłumiących proces patologiczny.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Hormonalna aktywność jajników płodu – dalszy opis

Rozwój płodów dokonuje się bowiem pod wpływem hormonów produkowanych przez organizm matki, hormonów wytwarzanych przez łożysko, a także przy udziale pozagruczołowych hormonów płodowych. Wydaje się,...

Zamknij