1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Ostre zapalenie płuc

Ostre zapalenie płuc wywołane przez Aspergillus fumigatus u chorego znaj-dującego się w immunosupresji może klinicznie przypominać bakteryjne. Płucnej postaci aspergilozy należy spodziewać się u chorych z neutropenią, leczonych antybiotykami o szerokim spektrum, w przebiegu stanów gorączkowych o nie ustalonej etiologii (12, 32).

W postaci inwazyjnej dochodzi do odoskrzelowego zapalenia płuc z powstaniem martwicy, naciekaniem naczyń krwionośnych i powstaniem zawałów krwotocznych płuca. Objawia się to podwyższoną ciepłotą ciała (> 39 °C), kaszlem, bólem w klatce piersiowej oraz krwawieniem z dolnych dróg oddechowych (1, 32). Najcięższym powikłaniem jest pęknięcie mikotycznego tętniaka (32). Radiologicznie nie stwierdza się zmian charakterystycznych dla tego zapalenia. Zmiany radiologiczne w płucach sugerujące gruźlicę, bez obecności prątków kwasoopomych w wielokrotnych badaniach bakteriologicznych, i/lub zapalenie opon mózgowych o nietypowym przebiegu mogą wskazywać na układowe zakażenie grzybicze (17).

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
M. Filar i jego praca

Trudno w ramach tego opracowania podjąć krytyczną analizą tych poglądów, przytoczonych zresztą w telegraficznym skrócie i z niejakim uproszczeniem. Zasługują zapewne na uwagę eksponowane w...

Zamknij