1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PROMIENIE RADU – DALSZY OPIS

Stosowanie promieni radu – nawet w przypadkach beznadziejnych – przynosi jednak dużą ulgę chorej przez zatrzymanie krwawień i zmniejszenie się bólów, jeśli więc nie ma innego przeciwwskazania, można niekiedy uciec się do tej metody jako jedynie właściwej po wyłączeniu zabiegu operacyjnego, tym bardziej źe jak pouczają statystyki ogłoszone w ostatnim czasie przez zakłady zajmujące się tym zagadnieniem, pewna liczba przypadków, nawet zaniedbanych, zostaje wyleczona przy umiejętnym zastosowaniu terapii promieniami X i radu.

Ponieważ trwałe wyniki napromieniania otrzymujemy przede wszystkim w przypadkach raka macicy, które równie dobrze nadają się do operacji, i ponieważ nawet najdokładniejsze napromienianie nie wyłącza możliwości zachowania się ognisk nowotworowych, które uniknęły działania promieni gamma, zabieg operacyjny, jako metoda lecznicza z wyboru w terapii raka macicy, utrzymuje się wciąż nawet w krajach rozporządzających dużą ilością radu i znakomitymi zakładami dla stosowania energii

Zapalenie pochwy u starszych kobiet

Stosowanie najęzykowe w postaci tzw. lingwetek ma natomiast tę dobrą stronę, że umożliwia wessanie działających substancji wprost z jamy ustnej z ominięciem przewodu pokarmowego. Ale i ono utrudnia dokładne dawkowanie.

W niektórych schorzeniach, np. w zapaleniach pochwy u starszych kobiet i w kraurosis mlvae u kobiet po przekwitaniu, stosuje się hormony rujopędne w postaci galeczek zawierających 0,02-0,4 mg estronu lub 0,1-0,5 mg syntofoliny.

Podawanie ciał rujopędnych w postaci maści stosowane jest rzadko, gdyż nigdy nie można przewidzieć, jaka ilość ich zostanie wchłonięta przez skórę.

Przetoki pooperacyjne

Przetoki pooperacyjne. W każdym przypadku powstania przetoki pooperacyjnej należy rozstrzygnąć, czy chodzi tylko o przetoki mieszczące się w obrębie powłok brzusznych, czy też o drążące przez powłoki do jamy brzusznej właściwe przetoki brzuszne.

Leczenie bakterobójcze

Nasiadówki w wodzie ciepłej (38-390) przynoszą dużą ulgę, zwłaszcza jeśli woda zawiera pewien odsetek węglanu sodu (10:100). Po obmyciu ciepłą wodą dobrze jest stosować na srom kompresy z płynu Bu- rowa, które ochraniamy ccratką. Skoro objawy ostre zaczną ustępować, można zacząć stosować maści, których cienką warstewką pokrywa się chore części sromu. Najodpowiedniejszymi są: ,3% maść borowa, maść cynkowa (uaselini albi 30,0, zirtci oxydati 10,0) lub bizmutowa (bismuthi carbonici 6,0, lano- lini et vaselini albi aa 15,o). Jeśli palenie i swędzenie sromu utrzymuje się nadal, należy dodać do jednej ze wspomnianych maści kokainy lub anestezyny.

Po przejściu zapalenia ostrego w stan przewlekły można stosować zmywania wodą z dodatkiem środków ściągających (odwary z kory dębowej, liści orzechowych, eukaliptusowych itp.).

Do leczenia bakteriobójczego należy przystępować dopiero po cofnięciu się objawów ostrych. Zapalenia na tle rzeżączkowym wymagają leczenia swoistego.

Rola międzymózgowia

To zaburzenie współpracy korowopodkorowej może zależeć od osłabienia czynności kory hamującej pracę ośrodków podkorowych bądź też może być następstwem wmożonego pobudzenia ośrodków podkorowych, których prawidłowo pracująca kora nie może opanować.

W wyniku zachwiania się równowagi współpracy kory i ośrodków podkorowych wytwarza się nowy, nieprawidłowy zespół korowonarządowy odruchówr warunkowych. Rola między mózgowia, które uchyliło się od ścisłej kontroli kory mózgowej wskutek upośledzenia jej sprawności, jest w okresach przejściowych (a więc i w okresie przekwitania) decydująca. Wskutek bowiem wzmożonej jego czynności dochodzi drogą bodźców odśrodkowych do zaburzenia czynności oraz osłabienia odporności utkania także w gruczołach dokrewnych, a więc iw jajnikach.

Nawrót prawidłowych cyklów miesięcznych

Wspomniany sposób postępowania ma również tę dobrą stronę, że – niezależnie od usunięcia wątpliwości rozpoznawczych – umożliwia w poważnym odsetku przypadków także wyleczenie schorzenia. W przypadkach uporczywych należy zastosować leczenie hormonalne, które jest tym bardziej wskazane, że może dojść do nawrotu krwawień. Można też po pewnym czasie powtórzyć skrobanie macicy. Doprowadzanie przetworów ciałka żółtego (progestyny) powinno mieć na celu przede wszystkim uregulowanie miesiączkowania, co następuje jednak przeważnie dopiero po kilkakrotnym podawaniu większych dawek progesteronu (progestyny) w drugiej połowie cyklu miesięcznego (przez kilka miesięcy). Nawrót prawidłowych cyklów miesięcznych jest prawie zawsze równoznaczny z ustabili- zowaniem się na przyszłość

Okresowe zmiany w jajniku

Okresowe zmiany w jajniku i w błonie śluzowej macicy odbywają się. Zmiany okresowe występują tylko w jajniku, a do zmian w błonie śluzowej trzonu nie dochodzi. Zmian okresowych w jajniku nie ma, a sam jajnik:

METODY DIAGNOSTYCZNE

W diagnostyce chorób, w których istnieje podejrzenie, że przyczyną ich jest działanie egzogennych substancji fotoalergizujących, zwłaszcza w odczynach fotoalergicznych, podstawową rolę odgrywają próby fotokontaktowe (tab. 11.3) [11, 30]. Zasada ich wykonywania jest analogiczna do stosowanej w próbach płatkowych w zwykłym wyprysku kontaktowym. Różnice polegają na tym, że w próbach fotokontaktowych badane substancje aplikuje się w 2 miejsca, które następnie osłania się od światła. Po 48 h sprawdza się, czy nie ma odczynu kontaktowego, a następnie jedno z pól doświetla się długimi promieniami nadfioletowymi i obydwie próby ponownie osłania czarnym papierem. Ostatecznego odczytu doko-

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE BIGUANIDÓW

Niepożądane działanie biguanidów występuje u 25-40% osób przyjmujących te leki. Można je sklasyfikować w zespoły kliniczne [8].

Polipy wcwnątrzmaciczne

Czasami chore skarżą się na bóle. Wszystkie te objawy są jednak niezbyt charakterystyczne.

Rozpoznanie polipa śluzowego macicy nie nastręcza mimo to trudności, gdyż można go wyczuć palcem przy badaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zobaczyć we wzierniku. Bardzo często zdarza się jednak – zwłaszcza po miesiączce- żc polipy znikają czasowo w jamie macicy.

Polipy wcwnątrzmaciczne dadzą się stwierdzić tylko za pomocą łyżeczki albo przez wymacanie palcem po rozszerzeniu szyjki macicznej.

W rozpoznaniu różnicowym trzeba wziąć pod uwagę mięśniaka podśluzowego macicy, gruczolaka macicy, polipa łożyskowego, mięsaka, raka i nabłoniaka złośliwego macicy.