1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Choroby ginekologiczne i ciąża

Mimo słynnego powiedzenia Martiusa, że „z 10 kobiet, które zgłaszają się do ginekologa, 4 skarżą się na bóle krzyża, następne 4 potwierdzają je, gdy o nie zapyta lekarz i jedynie 2 z nich nigdy nie miały tych dolegliwości”, sprawa nie przedstawia się wcale tak dramatycznie, a to z kilku względów.

Usztywnienie kręgosłupa

Usztywnienie kręgosłupa ma do chwili obecnej niedobrą opinię, która korzeniami tkwi w przeszłości. Prawdą jest, że jeszcze nie tak dawno zabiegowi temu towarzyszyły cierpienia fizyczne i psychiczne z powodu konieczności długotwałego przebywania w łóżku oraz z powodu bardzo różnych objawów klinicznych. Nic też dziwnego, że niektórzy ortopedzi wolą zamiast nazwy „usztywnienie” używać terminu „stabilizacja kręgosłupa”.

Typowy obraz pelagry

Na typowy obraz pelagry składają się tzw. trzy ,,D”: deimatitis, demen- tia, diarihoea. Objawy prodromalne w postaci spadku wagi i łaknienia, bezsenności, biegunki, osłabienia i apatii bądź neurastenii mogą trwać długo, zanim rozwinie się pełny obraz choroby. W pełnym obrazie chorobowym występuje symetryczny rumień na wyprostnych i odsłoniętych częściach skóry kończyn, nasilający się pod wpływem światła słonecznego (również sulfonamidów). W dalszym przebiegu zmienione miejsca stają się suche, zgrubiałe, łuszczą się i pękają oraz ulegają pigmentacji. Niekiedy może występować sączenie. Zmiany te są zwykle dość ostro odgraniczone od zdrowej skóry (w kształcie rękawiczek). Objawy ze strony przewodu pokarmowego, najczęściej pod postacią biegunek, często poprzedzają wystąpienie objawów skórnych. Objawy psychiczne są dość różnorodne: od bardzo znacznego podniecenia do całkowitej apatii. Często spotyka się również zapalenie języka i rozległe zajady^

DZIAŁANIE WODY – Liszaj

Woda należy do czynników silnie działających jako bodziec na ustrój zdrowego, a w jeszcze większym stopniu chorego dziecka. Jako bodziec skórny wywiera ona znaczny wpływ na układ naczyniowy, i to częściowo bezpośrednio, a głównie na drodze odruchowej.

Zaburzenia w środowisku wewnętrznym

W etiologii ostrego schorzenia zakaźnego przewodu pokarmowego u niemowląt uwzględnić należy również wpływ środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Pierwszy okres zmian w CHOROBIE REUMATYCZNEJ

Pierwszy okres może przebiegać pod rozmaitymi postaciami. Najczęściej jest to stan zapalny zlokalizowany w nosogardzieli, migdał- kach lub zatokach, spowodowany paciorkowcem f$-hemolizującym z grupy A. Obraz kliniczny nie odbiega od przebiegu znanych nieżytów gardła, zapalenia zatok bocznych nosa i angin z czqpami ropnymi. Anginę w przebiegu płonicy uznajemy również za wstępny okres choroby w nie- których przypadkach. Związek z tą chorobą ustala się w ok. 3—6%, co pokrywa się z taką samą liczbą procentowego występowania choroby reumatycznej wśród chorych z zakażeniem paciorkowcowym.

KWAS FOLIOWY II

W warunkach prawidłowych, przy dostatecznym poziomie witaminy D, fosfor organiczny znajdujący się we krwi przechodzi w fosfor nieorganiczny i jako fosforan wapnia odkładany jest w tkance kostnej. Proces ten, określany jako mineralizacja, odbywa się w strefie wapnienia chrząstek, czyli w tkance osteoidalnej na granicy między nasadą i trzonem kości oraz pod okostną. W krzywicy tkanka osteoidalna nie zamienia się w tkankę kostną, a równocześnie ulega zahamowaniu przemiana chrząstki w tkankę osteoidalną. Następstwem tego jest zmiękczenie kości, poszerzenie nasad kości długich, zniekształcenie i zahamowanie wzrostu. Pod okostną narasta również tkanka osteoidalna nie ulegająca mineralizacji. Normalnie postępujące procesy lcościogubne wraz z dołączającą się znaczną demineralizacją całych kości czynią je miękkimi, podatnymi na zniekształcenia i złamania.

Wpływ czynników atmosferycznych

Nie ulega wątpliwości, że wysoka letnia temperatura zewnętrzna z równoczesną wysoką temperaturą mieszkania niewątpliwie mają ujemny wpływ.

Wynik dodatni krztuśca

Wynik dodatni udaje się otrzymać we wczesnym okresie choroby. Natomiast badanie serologiczne (miano aglutynin i wiązanie dopełniacza) dają dodatnie wyniki w późnym okresie choroby — przeważnie w okresie zdrowienia. Podobnie i próby skórne stają się późno dodatnie wśród nich bardziej znana próba Flossdorfa z aglutynogenem wypada dodatnio u osobników posiadających przeciwciała bakteryjne we krwi.

KWAS NIKOTYNOWY

Kwas nikotynowy (niacyna, witamina PP) występuje w przyrodzie jako amid lub jako chemicznie związana składowa fermentów. Jest rozpuszczalny, w wodzie, bardzo oporny na czynniki rozkładające. Występuje w większej ilości w drożdżach, wątrobie, nerkach, nie łuszczonych ziarnach zbóż, natomiast ziarna łuszczone, owoce, jarzyny, mleko zawierają małe jego ilości. Człowiek posiada zdolność syntetyzowania kwasu nikotynowego z tryptofanu.