1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Odróżniamy tężyczkę utajoną i jawną

Tak przedstawiona w skrócie patogeneza tężyczki nie wyjaśnia nam jednak całości zagadnienia. Nie wiemy przede wszystkim, dlaczego nie u wszystkich dzieci krzywiczych występuje tężyczka i dlaczego nie jest ona uwarunkowana stopniem nasilenia krzywicy. Wydaje się, że odgrywa tu pewną rolę zespół cech wrodzonych (zwany przez niektórych skazą kurczową) oraz z pewnością wypadnięcie czynności regulacyjnej układu nerwowego, co nie pozostaje bez wpływu na równowagę hormo-nalną i procesy przemiany materii.

Ciężkie schorzenia u dziecka

Zalecamy przerwę 6 do 12 godzin w żywieniu, z tym że zamiast pożywienia podajemy w dostatecznej ilości płyny obojętne. Następnie regulujemy żywienie w ten sposób, że podajemy z początku mniejsze ilości, mianowicie 1V2 do 2 decynemów na 1 cm2 powierzchni jelit, jednakże w miarę poprawy szybko zwiększamy dobową ilość dochodząc w ten sposób stopniowo do pokrycia normalnego zapotrzebowania. Co się tyczy jakości, to zwykle podajemy takie pożywienie, jakie dziecko otrzymywało, gdy było jeszcze zdrowe. W przypadkach opornych na leczenie podajemy jedną z mieszanek leczniczych. Z podawaniem soków, owoców, kaszki i jarzynki wstrzymujemy się aż do czasu uzyskania zupełnej poprawy.

Czterochlorek węgla i Cynk

Objawy: zapach, utrata świadomości, napady szału, drgawki, silne i ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenia serca i nerek, bez- mocz, hipoglikemia, wzrost azotu resztkowego, mocznica.

KWAS FOLIOWY

Kwas foliowy (kwas pteroiloglutaminowy) występuje w zielonych liściach roślin (głównie szpinak, sałata), w wątrobie, drożdżach. Składa się z ksantopteryny, kwasu paraaminobenzoesowego i kwasu glutami- promieni pozafiołkowych w tworzeniu witaminy D,. Pod koniec wieku XVIII poznano działanie lecznicze tranu. Olbrzymie zasługi w zwalczaniu krzywicy położył znakomity pediatra polski, Raczyński, który w r. 1912 na Zjeździe Pediatrów w Paryżu pierwszy udowodnił, że krzywica jest chorobą powstającą z braku dostatecznego naświetlenia skóry słońcem, a ściślej mówiąc, promieniami pozafiołkowymi. W r. 19-09 stwierdzono doświadczalnie, że mechanizm powstawania krzywicy polega na zaburzeniach w gospodarce fosforem i wapniem (Raczyński, Szabad).

PRZEMIANA MATERII DZIECKA STARSZEGO I ŻYWIENIE

Byt żywego ustroju uwarunkowany jest żywieniem, czyli nieustannym dostarczaniem materiałów zawierających energię konieczną do wzrostu i rozwoju, do wyrównania niedoborów i uszkodzeń powstających w ustroju oraz do odnowy komórek. Dostarczona energia z kolei jest niezbędna do produkcji wtórnej energii pod postacią ciepła, pewnego potencjału elektrycznego oraz zdolności do fizjologicznej pracy wszystkich narządów ustroju. Szczególnie ustrój młody — dziecko, ma znacznie większe zapotrzebowanie na materiał budulcowy oraz na energię aniżeli ustrój człowieka dorosłego. Dlatego też żywienie ustroju rosnącego, jakim jest dziecko, wymaga starannej i ciągłej dbałości. Ogromny postęp cywilizacji jest przyczyną dużych zmian w sposobie współczesnego życia, a więc również i w sposobie odżywiania. Postępy nauki przyczyniły się do zrozumienia przez szeroki ogół społeczeństwa ważności i niezbędności pewnych składników w pożywieniu, takich jak białko, sole mineralne, witaminy, substancje śladowe i inne, a które są konieczne dla utrzymania wydolności fizycznej i umysłowej człowieka. Już od zarania życia właśnie pełnowartościowe żywienie wywiera decydujący wpływ nie tylko na prawidłowy rozwój dziecka, lecz również na jego zdolność reagowania na działanie szkodliwych czynników środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a więc na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Już u inoworodka kondycja fizyczna i psychiczna zależna w znacznym stopniu od właściwego i odpowiedniego żywienia się kobiety podczas ciąży. Prawidłowe żywienie kobiet w okresie ciąży ma niewątpliwie dodatni wpływ również na sam przebieg porodu i na zmniejszenie się liczby porodów nieudanych (wcześniactwo, wady wrodzone, niedorozwoje). Toteż w okresie ciąży u kobiet należy bardzo dużo uwagi poświęcić uregulowaniu żywienia w znaczeniu unikania zarówno niedożywienia, jak i nadmiernego odżywiania. Celem właściwego żywienia w tym okresie jest zabezpieczenie dostatecznego dowozu pełnowartościowych białek, utrzymanie pewnej wzajemnej równowagi ilościowej tłuszczów i węglowodanów w stosunku do białek oraz dostarczenie witamin oraz soli mineralnych. Dalszy rozwój dziecka, po urodzeniu również będzie zależał od odpowiedniego żywienia, i to szczególnie wtedy, gdy zaistnieje możliwość niedoborów spowodowanych błędami w żywieniu się kobiety w okresie ciąży. Prawidłowe żywienie w okresie całego dzieciństwa ma ogromne i niezaprzeczalne znaczenie dla stanu ogólnej odporności. Jak wiadomo, człowiek w okresie swego dzieciństwa jest szczególnie narażony na wszelkiego rodzaju choroby zakaźne. Przyczyną tego faktu jest niedojrzałość całego aparatu odpornościowego ustroju dziecięcego. Dlatego też wszelkie niedobory w żywieniu bardzo szybko obniżają wydolność odpornościową ustroju, natomiast właściwe, pełnokaloryczne żywienie wzmaga odporność. Stąd też zrozumiałe jest olbrzymie znaczenie prawidłowego żywienia w profilaktyce pediatrycznej. Ma ono ogromne znaczenie w wieku dziecięcym, nie tylko w okresie jego zdrowia, lecz również szczególnie w czasie choroby. Zastosowanie właściwej diety w czasie choroby może w dużym stopniu przyczynić się nie tylko do łagodniejszego przebiegu choroby, lecz również do skrócenia czasu trwania choroby.

Pałeczka ropy błękitnej

Poza tym ostre schorzenia zakaźne przewodu pokarmowego u niemowląt mogą być wywołane przez zarazki saprofityczne przewodu pokarmowego, jak Proteus, Enterococcus, Bacillus periringens. Zjadłiwość ich wzrasta pod wpływem pewnych czynników, jak warunki środowiska, przegrzewanie, chroniczne zaburzenia w odżywianiu, stany dystroficzne. Zarazki te nabywając zjadliwości mogą stać się przyczyną wystąpienia całego zespołu schorzenia biegunkowego. Niemniej częstą przyczyną schorzenia, obok zarazków okrężnicy, są zarazki z grupy Salmonella i Shigella. Ostatnio dosyć często przyczyną ostrego zakaźnego schorzenia przewodu pokarmowego są gronkowce, przy czym szczególnie niebezpieczne i bardzo utrudniające leczenie mogą być gronkowce oporne na antybiotyki. Również nie znany bliżej zarazek wirusowy należy do czynników wywołujących szczególnie ciężko przebiegające schorzenia zakaźne przewodu pokarmowego u niemowląt.

GRYPA Wirus

Wirus jest wrażliwy na ogrzewanie, na promienie pozafiołkowe i na niektóre środki dezynfekcyjne (np. formalina). Prawdopodobnie odznacza się dużą skłonnością do mutacji genetycznych.

Proces rozwarstwienia i złuszczanie nabłonka

Proces rozwarstwienia i złuszczanie nabłonka w drogach oddechowych w przypadkach zakażenia drożdżowcem Candida albicans prowadzi do wypełnienia oskrzeli i oskrzelików żółtawoszarawymi masami. Obraz kliniczny moniliasis płuc nie jest charakterystyczny. W radiogramach płuc stwierdza się zwykle nacieczenia typu pneumonicznego lub gruźliczego. Zmiany mogą przypominać również prosówkę płuc. U niedojrzałych, wyniszczonych niemowląt Candida albicans może wywoływać śródmiąższowe zapalenie płuc.

Etiologia i patogeneza krzywicy

Tak schematycznie przedstawiona etiologia i patogeneza krzywicy nie jest wyczerpująca. W powstawaniu krzywicy obok niedoboru witaminy D bierze udział szereg innych czynników.

Bardzo Ciężkie postacie błonicy

Obecnie oprócz leczenia surowicą antytoksyczną stosuje się antybiotyki: penicylinę, streptomycynę, aureomycynę i inne. Penicylina wpływa hamująco na rozplem maczugowców, a przez to pośrednio zmniejsza toksemię, zwalcza dodatkowe zakażenie, głównie strepto- kokami, i w pewnym stopniu wpływa neutralizująco na toksynę (Handzel). Według Wszelakiego bezwzględnym wskazaniem do stosowania penicyliny obok surowicy jest dławiec pierwotny, postać zstępująca błonicy gardła oraz postacie błonicy ze współistniejącym zakażeniem paciorkowcami. Dawka dobowa u dzieci waha się od 3-0-0 -0-0-0 do 5-0-0 -0-0-0 jednostek zwykle stosujemy penicy-linę w ciągu 4—5 dni.