1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Nasieniowód i pęcherzyki nasienne

Od najądrza nasieniowód przechodzi w powrózku nasiennym przez kanał pachwinowy do miednicy małej, przylega do pęcherza moczowego, a w dalszej części rozszerza się wrzecionowato tworząc bańkę nasieniowodu. Przebiegając przez gruczoł krokowy zwęża się tworząc przewód wytryskowy, który uchodzi do części sterczowej cewki moczowej na wzniesieniu błony śluzowej zwanym wzgórkiem nasiennym, W miejscu tym zbiega się z podobnym ujściem nasieniowodu z przeciwnej strony.

ANOSMIA

Anosmia – brak węchu. kropel 1 – 20% azotanu srebra do obu nozdrzy doprowadza do osłabienia funkcji przysadki, niedoczynności kanalików nasiennych oraz zaniku gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych 4) odizolowanie samców białych szczurów na przeciąg 6 miesięcy od zapachu pochwy samic doprowadza u nich do utraty popędu seksualnego oraz zaniku jąder (udowodniono więc negatywny wpływ deprywacji bodźców węchowych na seksualność szczurów) 5) pobudzanie receptorów węchowych bezpośrednio po operacyjnej kastracji białych szczurów doprowadza do niezabu- rzonego przebiegu cyklu seksualnego. Udowodniono więc związki czynnościowe między analizatorem węchowym i seksualnością. Wywoływanie anosmii u szczurów przez podanie do obu nozdrzy po 2 krople 5% azotanu srebra u samców spowodowało obniżenie się spontaniczności w zachowaniu, brak agresji w odniesieniu do innych samców oraz obniżenie się odruchów seksualnych w odniesieniu do samic. Natomiast po uszkodzeniu nerwów węchowych u samic szczurów stwierdzono niazbyt silne obniżenie się aktywności seksualnej oraz odruchów seksualnych.

GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW

Cechy ogólne guzów jajnika. W jajnikach mogą się rozwijać różne nowotwory, dające rozmaite obrazy morfoiogiczne. Wielkość guzów jajnika jest także różna. Obok maleńkich gustów spotykamy tu największe z występujących w ustroju człowieka. Rozmiary i waga ich bywają niekiedy tak znaczne, że nie tylko uniemożliwiają chorej swobodne poruszanie się, lecz stają się również powodem ciężkich przypadłości (duszność, zaburzenia krążenia krwi). Guzy jajnika mają często szypułę utworzoną bądź przez więzadła jajnikowe, bądź też łączącą je z powierzchnią tego narządu, co sprawia, że mogą w dużych nieraz granicach przesuwać się ku górze do jamy brzusznej lub też ku tyłowi czy przodowi do zatoki Douglasa, rzadziej do uchyłka pęcherzowo-macicznego otrzewnej.

Dolegliwości przy oddawaniu moczu

Określenie czasokresu ostatniej miesiączki jest szczególnie ważne w rozpoznaniu ciąży u kobiet płciowo dojrzałych, a u kobiet starszych, po przekwitaniu, w rozpoznaniu raka.

– c)Krwawień, nie mających związku z miesiączką.

– d)Upławów. Chodzi o określenie ilości i jakości nieprawidłowego wypływu z części rodnych oraz pojawiania się jego w związku z miesiączką, pracą fizyczną, umysłową lub bez jakiejś wiadomej przyczyny.

– e)Przebytych porodów, poronień oraz przebiegu połogów i okresów karmienia. W szczególności ważne jest stwierdzenie zakażenia przebytego w tym czasie.

– f)Dolegliwości przy oddawaniu moczu. Należy stwierdzić, czy przy oddawaniu moczu nie towarzyszą bóle przed opróżnieniem lub też po opróżnieniu pęcherza, jaka jest ilość oddawanego moczu i czy chora oddaje go często lub rzadko (parcie na mocz, ilość moczu znaczna lub niewielka). W pewnych przypadkach mocz oddany jest' bezwiednie lub też wypływa stale.

Guzy płata skroniowego – kontynuacja

wygaszane przez obszary kory mózgowej znajdujące się w płatach skroniowych. Uszkodzenie ich czynności zniosło funkcje hamujące, wskutek czeso ujawniły się „zamaskowane” uprzednio wzory dewiacyjnego zachowania seksualnego. Za powyższym świadczą doniesienia kliniczne. Van Reeth i współpracownicy (1958) opisali 4 ludzi z guzami płata skroniowego przejawiającymi się między innymi padaczką i hiperseksualiz- mem. Mitschell i współpracownicy (1954) donieśli o ustąpieniu padaczki i fetyszyzmu po jednostronnej lobotomii skroniowej.

Struktura systemu wartości

Nawet wtedy, gdy ten interes usiłuje się uzasadniać „zakazanym owocem, który dojrzały lepiej smakuje”. dla niezgodnych z tym zakazem czynności, szuka się uzasadnień instrumentalnych w stosunku do takich wartości, jak zdrowie, konformizm, czy nawet dobro partnera. Aspekt ustosunkowania do normy jest uzależniany od sekwencji wzajemnego ustosunkowania się w obrębie pary („czy to już miłość?’’).

W przypadkach ciąży pozamacicznej

Nie ulega bowiem wątpliwości, że kosmki trofoblastu, które dostały się do jamy brzusznej po przerwaniu ciąży jajowodowej, nie zawsze tracą swą żywotność. Mogą one przyczepiać się do narządów sąsiednich (sieć, pęcherz moczowy, pętle jelita) i prowadzić dalej swe niszczycielskie działanie. Tym się tłumaczy, że przy zabiegach operacyjnych spotyka się dosyć często nadżarcia surowicówki pętli jelitowych, nieraz bardzo poważne, przyklejenia do obnażonej z surowicówki ściany jelita innych pętli, a nawet przeżarcia ściany kiszek przez kosmki, co powoduje śmiertelne niebezpieczeństwo z powodu dostania się zawartości przewodu pokarmowego do wolnej jamy otrzewnowej.

Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie jest zagadnieniem, które dotąd nie zostało dostatecznie opracowane. W szczególności, mimo zachęcających doświadczeń ze świata zwierzęcego, brak jest danych statystycznych, które przemawiałyby bezwzględnie za jego szerszym stosowaniem. W każdym razie jest ono bardziej celowe i godniejsze zastosowania niż wszelkie zabiegi połączone z otwarciem jamy brzusznej.

JAJNIKI

Wady rozwojowe żeńskich gruczołów płciowych zdarzają się rzadko, i to głównie u płodów niezdolnych do życia. Polegają one albo na zupełnym braku jednego lub obu jajników, albo też na występowaniu jajników nadliczbowych. Brak jednego jajnika jest następstwem niedorozwinięcia się po jednej stronie fałdu moczowo- płciowego, wskutek czego przydatki macicy pozostają niewykształcone, a sama macica rozwija się tylko po jednej stronie (uterus unicornis). Brak obu jajników zdarza się zwykle u płodów pozbawionych także narządów, które powstają z przewodów MiiIIera i pranercza.

Popęd seksualny u samców – kontynuacja

Czynnikami działającymi pobudzająco na mechanizm pobudliwości seksualnej jest zespół bodźców dochodzących do samca od aktywnej seksualnie samicy. Wyrazem tego są doświadczenia Hlináka i Madlafouska (1968), którzy wykazali, że kastrowane samce szczury kopulowały po kastracji dłużej z samicami wykazującymi silne pobudzenie seksualne (skoki, uciekanie) niż z tymi, które demonstrowały jedynie odruchową reakcję lordozy. Pobudzająco na mechanizm pobudliwości seksualnej działa także widok kopulacji innych szczurów, a ponadto szereg bodźców niespecyficznych. Tak na przykład Larsson (1963) stwierdził wzrost aktywności seksualnej starych samców szczurów pod wpływem brania ich do ręki. Jeszcze ciekawszym okazał się wpływ słabych bodźców bólowych. Pierwsze dane na ten temat pochodzą z pracy Millera (1951 – cyt. Beach, 1956), w której samce były karane za kontakt z samicą słabymi lub silnymi impulsami elektrycznymi. Stwierdzono, że o ile silne bodźce bólowe powodowały zaprzestanie prób kopulacji, o tyle słabe potęgowały ją. Przejawiło się to zwłaszcza wyraźnym wzrostem liczby pojedynczych kopulacji. Następnie (m. in. Barfield i Sachs, 1968) przeprowadzili systematyczne badania, w wyniku których stwierdzili wyraźny pobudzający wpływ słabego drażnienia bólowego prądem elektrycznym na kopulację u samców szczurów: polegał on na tym, że samce początkowo mało aktywne zaczynały kopulować w chwilę po rozpoczęciu drażnienia. Podobny efekt uzyskiwano, gdy u samca szczura wytwarzano poprzednio instrumentalne odruchy obronne (typu reakcji unikania), a następnie przed rozpoczęciem 'kopulacji podawano bodziec warunkowy (Crowley i wsp., 1973). Doświadczenia te wskazują na wyraźny związek mechanizmu .pobudliwości seksualnej z niespecyficznymi układami aktywującymi.