OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA TAEKWON-DO ITF

 

All Poland ITF Taekwon-do Organization
   facebook
REGULAMIN ZAWODÓW
ENCYKLOPEDIA PODRĘCZNA
DOKUMENTY
CENNIKI
 
CENNIKI
1. Egzaminy na 10 cup mogą przeprowadzać instruktorzy ze stopniem I-III Dan z klubów członkowskich OO TKD ITF.

Zaleca się by egzamin obejmował ogólną ocenę sprawności fizycznej oraz podstawowe wiadomości o taekwon-do. Przed egzaminem uczeń powinien przedłożyć egzaminatorowi zaświadczenie ze sportowej przychodni zdrowia, o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów walki, zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW oraz zgodę rodziców, w wypadku niepełnoletności. Egzamin jest w zasadzie przyjęciem nowego członka do Klubu i Organizacji, dlatego zamiast certyfikatu wydaje się legitymację.

 
Zdaje
na 10 cup
z 0 cup
A
50
 
B
25
 
C
25


Opłata za wydanie kopii legitymacji: 15 zł


A – Koszt egzaminu

B – Koszt legitymacji członkowskiej (Organizacja/Klub)

C – Koszty egzaminator/klub


2. Egzaminy na stopnie uczniowskie cup (9-1) mogą przeprowadzać instruktorzy posiadający co najmniej IV Dan, z klubów członkowskich OO TKD ITF

 

 Zdje
na 9
na 8
na 7
na 6
na 5
na 4
na 3
na 2
na 1
z 10 cup
A
50
100
150
 
 
 
 
 
 
 
B
20
40
60
 
 
 
 
 
 
 
C
15
30
45
 
 
 
 
 
 
 
D
15
30
45
 
 
 
 
 
 
z 9 cup
A
 
50
100
150
 
 
 
 
 
 
B
 
20
40
60
 
 
 
 
 
 
C
 
15
30
45
 
 
 
 
 
 
D
 
15
30
45
 
 
 
 
 
z 8 cup
A
 
 
50
100
150
 
 
 
 
 
B
 
 
20
40
60
 
 
 
 
 
C
 
 
15
30
45
 
 
 
 
 
D
 
 
15
30
45
 
 
 
 
z 7 cup
A
 
 
 
50
100
150
 
 
 
 
B
 
 
 
20
40
60
 
 
 
 
C
 
 
 
15
30
45
 
 
 
 
D
 
 
 
15
30
45
 
 
 
z 6 cup
A
 
 
 
 
50
100
 
 
 
 
B
 
 
 
 
20
40
 
 
 
 
C
 
 
 
 
15
30
 
 
 
 
D
 
 
 
 
15
30
 
 
 
z 5 cup
A
 
 
 
 
 
50
100
 
 
 
B
 
 
 
 
 
20
40
 
 
 
C
 
 
 
 
 
15
30
 
 
 
D
 
 
 
 
 
15
30
 
 
z 4 cup
A
 
 
 
 
 
 
50
100
 
 
B
 
 
 
 
 
 
20
40
 
 
C
 
 
 
 
 
 
15
30
 
 
D
 
 
 
 
 
 
15
30
 
z 3 cup
A
 
 
 
 
 
 
 
50
100
 
B
 
 
 
 
 
 
 
20
40
 
C
 
 
 
 
 
 
 
15
30
 
D
 
 
 
 
 
 
 
15
30
z 2 cup
A
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
B
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
15Opłata za wydanie kopii certyfikatu: 15 zł


A – Koszt egzaminu

B – Koszt certyfikatu OO TKD ITF

C – Koszty klubowe

D – Koszty egzaminatora

 3. Egzaminy na stopnie mistrzowskie mogą przeprowadzać egzaminatorzy z uprawnieniami instruktora międzynarodowego, wykupioną licencją ITF oraz członkowstwem OO TKD ITF.
Posiadacz IV Dan nadaje stopień do II Dan włącznie, posiadacz V-VI Dan do III Dan włącznie.

 

 
 
Zdaje 
na I  
na II 
na III
na IV
na V   
na VI
z 1
A
535
 
 
 
 
 
 
B
385
 
 
 
 
 
 
C
50
 
 
 
 
 
 
D
100
 
 
 
 
 
z I
A
 
625
 
 
 
 
 
B
 
475
 
 
 
 
 
C
 
50
 
 
 
 
 
D
 
100
 
 
 
 
z II
A
 
 
965
 
 
 
 
B
 
 
765
 
 
 
 
C
 
 
50
 
 
 
 
D
 
 
150
 
 
 
z III
A
 
 
 
1360
 
 
 
B
 
 
 
1060
 
 
 
C
 
 
 
100
 
 
 
D
 
 
 
200
 
 
z IV
A
 
 
 
 
1680
 
 
B
 
 
 
 
1330
 
 
C
 
 
 
 
100
 
 
D
 
 
 
 
250
 
z V
A
 
 
 
 
 
1910
 
B
 
 
 
 
 
1510
 
C
 
 
 
 
 
100
 
D
 
 
 
 
 
300


 

Opłata za wydanie kopii certyfikatu: 100 zł

 

A – Koszt egzaminu

B – Koszt certyfikatu ITF

C – Koszty Organizacji

D - Koszty egzaminatora

 

Egzaminator nie ma obowiązku ścisłego stosowania się do powyższych cenników.


4. Należności ITF i inne

 

Nazwa 
Należnoś dla ITF

Opłata dla
organizatora/
prowadzącego

Opłata dla
OO TKD ITF

Licencji ITF (wykupienie
- podpisanie umowy)

750 zł
-
50 zł**

Odnowienie Licencji ITF
(opłata coroczna
członkowska)

570 zł
50 zł**

Paszport ITF (opłata
jednorazowa)

120 zł
50 zł**
Seminariom
międzynarodowe
obowiązkowy
paszport ITF*
do II Dan włącznie:
70 zł
do II Dan włącznie: 160 zł
Stosownie do
potrzeb
organizacyjnych
powyżej II Dan: 135 zł
powyżej II Dan: 315zł
Uprawnienia
Instruktora
Międzynarodowego
1125 zł
Stosownie do
Potrzeb
organizacyjnych
-
Uprawnienia
Sędziego Krajowego
Klasy D
-
25 zł
Uprawnienia
Sędziego Krajowego
Klasy C
-
25 zł
Uprawnienia
Sędziego
Międzynarodowego
Klasy A
570 zł
-
Uprawnienia
Sędziego
Międzynarodowego
Klasy B
300 zł
- 

 *Uwaga. Paszport ITF można wykupić bezpośrednio przed seminarium międzynarodowym.
 ** Dodatkowo do opłaty ITF.

 

AKTUALNOŚCIORGANIZACJAGALERIA ARCHIWUMREGULAMINYLINKIKONTAKT