1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Patogeneza

Patogeneza. Mimo różnicy etiologii objawy tężyczki są te same. Najczęstszą przyczyną tężyczki w wieku dziecięcym jest krzywica, przy czym występowanie jej jest niezależne od stopnia nasilenia zmian krzywiczych. Często bezpośrednim momentem wywołującym jest banalna infekcja górnych dróg oddechowych. Dzieci otyłe i chłopcy są prawdopodobnie bardziej skłonni do zapadania na nią. Tężyczlca występuje najczęściej w wieku od 3 miesięcy do 2 lat, ze znaczniejszym nasileniem w miesiącach od lutego do maja (tzw. wiosna biologiczna, wynikająca przypuszczalnie ze wzmożonej w tym okresie czynności gruczołów wewnętrznego wydzielania).

W krzywicy znajdujemy obniżenie poziomu fosforu z prawidłowym lub nieco obniżonym poziomem wapnia, w tężyczce natomiast poziom wapnia jest najczęściej obniżony poniżej 7 mg%, a poziom fosforu prawidłowy lub miernie obniżony. Jak wspomniano wyżej, do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia przyczynia się hormon gruczołów przytarczycznych, które w krzywicy przypuszczalnie wykazują wzmożone działanie wydzielnicze w celu utrzymania poziomu wapnia w osoczu, mimo jego upośledzonego wchłaniania i zwiększonego wydalania. Ponieważ przemiana mineralna w krzywicy jest zaburzona, wydaje się, że wyczerpanie, a następnie obniżenie czynności przytarczyczek (nawet słabe), spowodowane stanem gorączkowym lub inną przyczyną, prowadzi łatwo do gwałtownych zaburzeń w przemianie mineralnej, a wyrazem tych zaburzeń jest m. in. obniżenie poziomu wapnia zwłaszcza zjonizo- wanego. Występowanie tężyczki wkrótce po podaniu większej ilości witaminy D jest uwarunkowane szybkim odkładaniem wapnia w kościach. Tak zwana tężyczka noworodków (rzadko spotykana), występująca w pierwszych tygodniach życia, uwarunkowana jest przypuszczalnie przejściową niewydolnością gruczołów przytarczycznych. Przyczyną tężyczki z alkalozy mogą być: hiperwentylacja płucna (utrata kwasu węglowego), długotrwałe wymioty, np. w zwężeniu odźwiernika (ucieczka chloru, wzrost dwuwęglanów), podawanie nadmiernych ilości dwuwęglanów.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Mechanizmy motywacyjnych prowadzące do konsolidacji stada

Oprócz wspomnianych mechanizmów opartych na popędzie agresji istnieje szereg mechanizmów motywacyjnych prowadzących do konsolidacji stada. Należy tu zachowanie związane z utrzymaniem czystości powłok: futra czy...

Zamknij