1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Pierwszy okres zmian w CHOROBIE REUMATYCZNEJ

Pierwszy okres może przebiegać pod rozmaitymi postaciami. Najczęściej jest to stan zapalny zlokalizowany w nosogardzieli, migdał- kach lub zatokach, spowodowany paciorkowcem f$-hemolizującym z grupy A. Obraz kliniczny nie odbiega od przebiegu znanych nieżytów gardła, zapalenia zatok bocznych nosa i angin z czqpami ropnymi. Anginę w przebiegu płonicy uznajemy również za wstępny okres choroby w nie- których przypadkach. Związek z tą chorobą ustala się w ok. 3—6%, co pokrywa się z taką samą liczbą procentowego występowania choroby reumatycznej wśród chorych z zakażeniem paciorkowcowym.

Okres drugi, utajony, trwa 1—4 tygodni aż do chwili ujawnienia się objawów upoważniających do postawienia rozpoznania choroby reumatycznej. W tym okresie zmienia się odczynowość ustroju i wzmaga tworzenie przeciwciał. Dokładna obserwacja dziecka w ciągu 4 tygodni po anginie już bardzo wcześnie pozwala wykryć pewne objawy, upoważniające do podejrzewania -choroby reumatycznej. Możemy rozpoznawać tzw. utajoną postać choroby reumatycznej.

Trzeci okres obejmuje -chorobę reumatyczną w postaci ostrych rzutów choroby. Utrzymują się one od kilku tygodni do kilku miesięcy. Obraz kliniczny bywa różny, w zależności od umiejscowienia sprawy chorobowej. U dzieci najczęstszym miejscem choroby, a czasami nawet jedynym, jest se-r-ce, potem stawy, i wreszcie tkanka nerwowa.

Czwarty okres —’to okres ustąpienia objawów czynnego procesu chorobowego. Nie jest on równoznaczny z wyleczeniem choroby. Kliniczna ocena całkowitego wygojenia procesu reumatycznego jest niezmiernie trudna. Często po paru tygodniach lub miesiącach następuje nawrót choroby, zlokalizowany w tych samych lub innych narządach.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
PRACA ZAWODOWA

Jest rzeczą nieraz pierwszorzędnej wagi określić, czy kobieta nadaje się do pracy i do jakiej, ciężkiej, czy też lekkiej. Jest to zadanie w wielu przypadkach...

Zamknij