, Najlepsza przychodnia lekarska w Pruszkowie.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Poantybiotykowe uszkodzenia narządu słuchu i układu równowagi

Największe zmiany zwyrodnieniowe w układzie równowagi występują wr obrębie komórek zmysłowych grzebieni kanałów półkolistych. Bardziej wrażliwe na toksyczne działanie antybiotyku są komórki zmysłowe typu I.

Poantybiotykowe uszkodzenia narządu słuchu i układu równowagi spotyka się najczęściej u chorych z niewydolnością nerek. Wymienione na wstępie ototoksyczne antybiotyki, wydalane są z organizmu prawie wyłącznie przez nerki (por. rozdz. 29), Wykazano, że stężenie antybiotyków w płynach ucha wewnętrznego narasta powoi), ale do bardzo wysokich wartości, przewyższając stężenia we krwi, i utrzymuje się przez długi okres [42, 62j. Fakt ten tłumaczy zarówno stosunkowo częste występowanie ototoksyczności u chorych z niewydolnością ne’ek, jak i mechanizm dalszego pogarszania się słuchu, mimo odstawienia antybiotyku [64], Bardzo powolne zmniejszanie się stężenia antybiotyków w płynach ucha wewnętrznego zależy zarówno od ich właściwości, metabolizmu, jak i wolnego wydalania z przestrzeni ucha wewnętrznego, które jest najprawdopodobniej związane z uszkodzeniem prążka naczyniowego. Wiązadło spiralne i prążek naczyniowy stanowią barierę zwaną krew-płyny ucha wewnętrznego, dlatego też istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich uszkodzenie wyprzedza zmiany w komórkach zmysłowych przedsionka i ślimaka [3, 24, 501.

Należy podkreślić, że antybiotyki tej grupy mogą powodować uszkodzenie nefronu, prowadzące niekiedy do ostrej niewydolności nerek.

OBJAWY KLINICZNE USZKODZENIA UCHA WEWNĘTRZNEGO PRZEZ OTOTOKSYCZNE ANTYBIOTYKI

Uszkodzenie słuchu wywołane przez ototoksyczne antybiotyki jest nieodwracalne i klinicznie objawia się upośledzeniem słuchu o typie odbiorczym o różnym stopniu nasilenia: od niewielkiego niedosłuchu aż do całkowitej głuchoty. Dotyczy ono najpierw tonów wysokich, narasta stopniowo i może pegłębiać się, mimo odstawienia antybiotyku. Upośledzenie to jest najczęściej obustronne i symetryczne, często wyprzedzają go szumy uszne. Próby nadprogowe mogą wskazywać umiejscowienie uszkodzenia w ślimaku.

Zaburzenia równowagi, zawroty głowy, nudności, a nawet wymioty, są objawami klinicznymi uszkodzeń obwodowego układu równowagi, a więc i tych, które są wywołane przez ototoksyczne antybiotyki. W zależności od stopnia tego uszkodzenia nasilenie objawów może być bardzo zróżnicowane, co znajduje potwierdzenie w wynikach badań czynności narządu przedsionkowego. Stosując rejestrację oczopląsu za pomocą elek- tronystagmografii stwierdzono, że najwcześniejszym objawem zaburzeń w obrębie narządu przedsionkowego są odchylenia w zakresie oczopląsu położeniowego [10, 34], W przypadkach znacznych uszkodzeń obserwuje się obniżenie lub brak pobudliwości błędników, które jest zwykle systematyczne.

Zaburzenia w czynności obwodowego układu równowagi wywołane przez antybiotyki częściej cofają się, niż uszkodzenia słuchu, które niemal zawsze są nieodwracalne. Proces poprawy lub powrotu czynności obwodowego okładu równowagi może trwać miesiące a nawet lata. Ustępowanie zawrotów wiąże się także z procesami kompensacyjnymi, zachodzącymi w ośrodkowym układzie nerwowym [10].

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
W przypadkach ciąży pozamacicznej

Nie ulega bowiem wątpliwości, że kosmki trofoblastu, które dostały się do jamy brzusznej po przerwaniu ciąży jajowodowej, nie zawsze tracą swą żywotność. Mogą one przyczepiać...

Zamknij