, https://wysokieszpilki.pl/kim-jest-mary-komasa-instagram-maz-rodzina/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Pobudzające działanie preparatów lutropiny na zstępowanie jąder

Późniejsze badania zależności między kinetyką spermatogenezy a stężeniami gonadotropin w surowicy nie daiy w pełni jasnych wyników. Powstał pogląd, że im mniejsze stężenie folitropiny w surowicy, tym lepsza spermatogeneza u mężczyzn [13, 17], Wartości stężeń lutropiny miały nie wykazywać związku z czynnością kanalika jądra. Wnioski te byłyby bardziej kompletne, gdyby w materiale klinicznym uwzględniono zdrowych mężczyzn lub co najmniej mężczyzn ze stężeniami gonadotropin w granicach normy.

Ostatnio wykazano, że wydzielanie lutropiny wykazuje znamiennie dodatnią zależność liniową z namnażaniem najwcześniejszych, rezerwowych komórek spermatogenezy, folitropina wykazuje zależność dodatnią z wyższymi, przedmejotycznymi etapami spermatogenezy. Zarówno folitropina, jak i lutropina wykazują ujemne korelacje z najstarszymi, postmejotycz- nymi komórkami plemnikotwórczymi (spermatydy i plemniki).

Badania te wskazują, że zwiększone stężenie obu gonadotropin u dorosłych mężczyzn może być wskaźnikiem niewydolności mejozy, ale etapy przedmejotyczne wykazują dodatnią zależność w stosunku do wielkości wydzielania gonadotropin [28].

Drugorzędowe skutki działania u mężczyzn. Wyniki podawania lutropiny przejawiają się obwodowo poprzez działanie testosteronu. Folitropina nie ma pośrednika do oddziaływania obwodowego, tak więc jej podawanie nie może pobudzać zmian fenotypowych związanych z rozwojem i dojrzewaniem płciowym. Jest ogólnie przyjętą zasadą, że leczenie eunuchoidyzmu u mężczyzn przy hipogonadyzmie hipogonadotropowym rozpoczyna się od preparatów o aktywności lutropiny. Powodzenie w leczeniu przejawia się zwiększeniem objętości jąder oraz zwiększeniem stężenia testosteronu w surowicy.

Pobudzające działanie preparatów lutropiny na zstępowanie jąder może zachodzić pod wpływem testosteronu, ale także może zależeć od pobudzania jąder do wytwarzania bliżej nie określonego czynnika zstępowania jąder, wytwarzanego w odpowiedzi na lutropinę.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Przyrządy Le Vaugana i Napiera

Jeśli jednakże z jakichkolwiek powodów (np. podeszłego wieku chorej, niechęci jej do operacji itd.) leczenie operacyjne jest niemożliwe, można zastosować sztuczną podporę dla krążków, poza...

Zamknij