, https://gabinetmediacji.pl/mediacje/
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Pochodne emetyny w leczeniu

W Polsce konieczne jest zwrócenie większej uwagi na wykrywanie pełzaka, np. w środowiskach kontaktujących się z cudzoziemcami, obowiązkowe są badania pa-razytologiczne osób powracających z krajów strefy tropikalnej i subtropikalnej oraz cudzoziemców przyjeżdżających na dłuższy pobyt do Polski. Specjalistyczne badania różnicujące pełzaki (metody serologiczne, ocena izoenzymów, badania genetyczne – PCR) można wykonać w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

W leczeniu wykorzystuje się pochodne emetyny, związki hydroksychinoliny, chlorochiny, furanu oraz nitroimidazolu. Dehydroemetynę stosuje się wyłącznie po- zajelitowo, przez 5-6 dni, wyjątkowo 10-15 dni, podskórnie, domięśniowo lub dożylnie (1 mg/kg mc./24 h, nie przekraczając jednak dawki dobowej 60 mg), po rozpoznaniu wieloogniskowej inwazji E. histolytica. W pełzakowicy jelitowej podaje się per os dijodohydroksychinolinę (Direxiode, Panaquin, Paramibe), przez 3 tyg. (3 razy 500-650 mg/24 h), także w połączeniu z tetracyklinami i chlorochiną klio- chinol (Cloroiodoquine, Vioform) zaleca się przez 10 dni 4 razy 250 mg/24 h, również w preparatach złożonych (Ventribex, Enteroseptol, Lekosept, Mexaform). Dawki dla dzieci ustala się według wskazówek producentów tych preparatów. W pełzakowicy wątroby może być skuteczna chlorochiną, stosowana przez 2-3 tyg. (500 mg 2 razy, 2 dni, potem – 2 razy 250 mg/24 h). W ostrej pełzakowicy jelitowej dobre uzupełnienie leczenia innymi lekami stanowi podanie przez 5-10 dni paromo- mycyny (Humagel, Humatin) per os (25-60 mg/kg mc./24 h w 2-4 dawkach podzielonych) lub we wstrzyknięciach domięśniowych (1-1,5 g/24 h w 2-3 równych dawkach). W różnych postaciach klinicznych pełzakowicy duże znaczenie ma stosowanie związków 5-nitroimidazolu, a mianowicie: metronidazolu (Clont, Flagyl, Metronidazol), tinidazolu (Fasygin, Simplotan, Tinidazol), ornidazolu (Tiberal, Avra- zor) i seknidazolu (Secnidazole, Flagentyl). Metronidazol zaleca się per os po posiłku przez 5-7 dni, rzadziej – 10 dni (dorośli 30 mg/kg mc./24 h dzieci: 2-5 rż.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Ocena stanu rehabilitacji ruchowej w Polsce

Ocena .sianu rehabilitacji ruchowej w Polsce na podstawie dotychczasowych doświadczeń. W ocenie służby zdrowia rehabilitacja ruchowa stanowi silne ogniwo systemu leczenia rehabilitacyjnego w Polsce. Specjaliści...

Zamknij