1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Popęd seksualny u samców – kontynuacja

Czynnikami działającymi pobudzająco na mechanizm pobudliwości seksualnej jest zespół bodźców dochodzących do samca od aktywnej seksualnie samicy. Wyrazem tego są doświadczenia Hlináka i Madlafouska (1968), którzy wykazali, że kastrowane samce szczury kopulowały po kastracji dłużej z samicami wykazującymi silne pobudzenie seksualne (skoki, uciekanie) niż z tymi, które demonstrowały jedynie odruchową reakcję lordozy. Pobudzająco na mechanizm pobudliwości seksualnej działa także widok kopulacji innych szczurów, a ponadto szereg bodźców niespecyficznych. Tak na przykład Larsson (1963) stwierdził wzrost aktywności seksualnej starych samców szczurów pod wpływem brania ich do ręki. Jeszcze ciekawszym okazał się wpływ słabych bodźców bólowych. Pierwsze dane na ten temat pochodzą z pracy Millera (1951 – cyt. Beach, 1956), w której samce były karane za kontakt z samicą słabymi lub silnymi impulsami elektrycznymi. Stwierdzono, że o ile silne bodźce bólowe powodowały zaprzestanie prób kopulacji, o tyle słabe potęgowały ją. Przejawiło się to zwłaszcza wyraźnym wzrostem liczby pojedynczych kopulacji. Następnie (m. in. Barfield i Sachs, 1968) przeprowadzili systematyczne badania, w wyniku których stwierdzili wyraźny pobudzający wpływ słabego drażnienia bólowego prądem elektrycznym na kopulację u samców szczurów: polegał on na tym, że samce początkowo mało aktywne zaczynały kopulować w chwilę po rozpoczęciu drażnienia. Podobny efekt uzyskiwano, gdy u samca szczura wytwarzano poprzednio instrumentalne odruchy obronne (typu reakcji unikania), a następnie przed rozpoczęciem 'kopulacji podawano bodziec warunkowy (Crowley i wsp., 1973). Doświadczenia te wskazują na wyraźny związek mechanizmu .pobudliwości seksualnej z niespecyficznymi układami aktywującymi.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa – doskonała opieka

Rehabilitacja rwy kulszowej w Warszawie to doskonała opieka. Chorujący ludzie, a szczególnie ci cierpiący na ból rwy kulszowej powinni zostawać oddawani szczególnie troskliwej opiece, ponieważ...

Zamknij