1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PROBLEM CHEMIOPROFILAKTYKI

Rozwój antybiotykooporności Krćmery i wsp. [10] nazywają poważnym „przekleństwem społecznym”, zdolnym do zniszczenia wszystkich osiągnięć współczesnej medycyny. Należy więc jak najszybciej uczynić wszystko, aby globalne zużycie antybiotyków znacznie się zmniejszyło, a ich stosowanie ograniczyło się do stanów, w których odegrać mogą właściwą rolę. Realizacja tego postulatu jest jednak niezwykle złożona i wymaga kompleksowych działań.

Szczególnie ważnym elementem w działaniu zmierzającym do zmniejszenia nadużywania antybiotyków jest zwiększenie wśród lekarzy wiedzy teoretycznej o antybiotykach, ich działaniu i wpływie na kształtowanie antybiotykooporności drobnoustrojów. Chodzi tu nie tyle o przyswojenie odpowiedniej informacji z tego zakresu, co bardziej o uświadomienie następstw wynikających z nadmiernego stosowania antybiotyków i perspektyw antybiotykoterapii w najbliższych dziesięcioleciach.

Można mieć tylko nadzieję, że lekarz, w którego świadomości wykształci się głębokie przekonanie o niepożądanym wpływie antybiotyków i che- mioterapeutyków będzie bardziej krytyczny w swym postępowaniu. Jak na razie, praktyka dnia dzisiejszego zmusza do mniej optymistycznych ocen. Zbyt często (a nawet bardzo często) antybiotyk jest uważany za lek dobry na każdą gorączkę, można i należy go podawać „na wszelki wypadek1′. Dotyczy to nie tylko gorączek o nie ustalonej etiologii, które są zawsze złożonym problemem diagnostycznym i terapeutycznym, ale przede wszystkim chorób wirusowych. Nierzadko w praktyce spotyka się następujący błędny tok rozumowania: mimo-rozpoznania wirusowej lub- prawdopodobnie wirusowej etiologii schorzenia podaje się antybiotyk, ponieważ chory gorączkuje, kaszle lub ma inne, niepokojące lekarza objawy. Liczy się na ewentualne zapobiegawcze działanie antybiotyku, gdyby dołączyło się zakażenie bakteryjne. Powstał nawet termin „zapobiegawcze podawanie antybiotyku” albo „osłona antybiotyczna”. Nieprawidłowość i szkodliwość takiego postępowania jest oczywista w aspekcie szkód indywidualnych i doraźnych dotyczących chorego oraz perspektywicznych szkód dotyczących całego społeczeństwa.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Pałeczka ropy błękitnej

Poza tym ostre schorzenia zakaźne przewodu pokarmowego u niemowląt mogą być wywołane przez zarazki saprofityczne przewodu pokarmowego, jak Proteus, Enterococcus, Bacillus periringens. Zjadłiwość ich wzrasta...

Zamknij