1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Profilaktyka bólów krzyża

Celem profilaktyki bólów krzyża już istniejących jest zapobieganie nawrotom dolegliwości z jednej strony, z drugiej zaś powodowanie, by – jeśli już do nich dojdzie – były one krótkotrwałe i możliwe do zniesienia.

W chwili obecnej nie ulega wątpliwości, że ból krzyża, bez względu na punkt wyjścia dolegliwości, ulega zwiększeniu pod wpływem czynników mechanicznych. Stąd tak wielką wagę przykłada się do ergonomii pracy i biomechaniki kręgosłupa. Do działań profilaktycznych należy między innymi unikanie szkodliwego działania wstrząsów i wibracji, co można osiągnąć np. ograniczając korzystanie z samochodu. Co się tyczy tak szkodliwej z biomechanicznego punktu widzenia pozycji siedzącej, to zaleca się korzystanie ze specjalnie konstruowanych krzeseł i foteli, wyposażonych w poręcze, dzięki którym można doskonale zmniejszyć naciski na dolne krążki lędźwiowe. Badania elektromiograficzne oraz pomiary ciśnienia wewnątrz krążka międzykręgowego wykazały, że najlepsze warunki spełnia krzesło z oparciem odchylonym pod kątem 120°, podpórką lędźwiową wysokości 5 cm oraz szerokim siedzeniem, umożliwiającym zmiany pozycji ciała.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Model człowieka i zasady według Kotrabińskiego

T. Kotarbiński próbuje w ramach etyki „niezależnej” skonstruować model człowieka i zasadę, które uniknęłyby wymienionych wyżej błędów: naturalistycznych, etnologicznych, dogmatycznych czy wąsko prak- tycystycznych. Model...

Zamknij